Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 august 2016

16 august 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 august 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,4 miliarde EUR, până la 271,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
11 august 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 0,6 miliarde USD 0,1 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 337,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,2 miliarde EUR, până la 1 100,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 15,2 miliarde EUR, până la 126,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 15,6 miliarde EUR, până la 170,7 miliarde EUR. Miercuri, 10 august 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 43 de miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 41,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 354,8 miliarde EUR (față de 340,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,3 miliarde EUR, până la 1 325,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 12 august 2016 Modificări față de 5 august 2016 – achiziții Modificări față de 5 august 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,5 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 188,0 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,4 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 16,2 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 968,6 miliarde EUR +11,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 11,2 miliarde EUR, până la 742,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 307 304 −1 128
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 244 −5
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 230 060 −1 123
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 567 672
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 126 524
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 126 524
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 525 603 −1 481
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 41 621 −1 368
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 483 982 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −113
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 92 249 −860
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 663 216 13 226
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 325 615 13 266
  7.2 Alte titluri 337 601 −39
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 217 885 −523
Total active 3 296 568 10 429
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 100 410 1 181
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 097 340 2 898
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 742 466 −11 208
  2.2 Facilitatea de depozit 354 840 14 090
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 33 16
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 865 225
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 224 995 16 056
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 126 394 15 167
  5.2 Alte angajamente 98 601 889
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 76 053 −7 771
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 121 −45
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 7 845 −51
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 7 845 −51
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 202 695 −2 065
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 296 568 10 429
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media