Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. august 2016

16. august 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. augustil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 271,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. august 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,6 miljardit USA dollarit 0,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 337,6 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,2 miljardi euro võrra 1100,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,2 miljardi euro võrra 126,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,6 miljardi euro võrra 170,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. augustil 2016 möödus 43 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 354,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 340,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,3 miljardi euro võrra 1325,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 12. august 2016 Erinevus võrreldes 5. augustiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 5. augustiga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 188,0 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,4 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 16,2 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 968,6 miljardit eurot +11,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 108,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,2 miljardi euro võrra 742,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 141 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 307 304 −1 128
  2.1 Nõuded RVFle 77 244 −5
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 230 060 −1 123
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 567 672
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 126 524
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 126 524
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 603 −1 481
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 41 621 −1 368
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 483 982 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −113
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 92 249 −860
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 663 216 13 226
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 325 615 13 266
  7.2 Muud väärtpaberid 337 601 −39
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 217 885 −523
Varad kokku 3 296 568 10 429
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 100 410 1 181
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 097 340 2 898
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 742 466 −11 208
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 354 840 14 090
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 865 225
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 224 995 16 056
  5.1 Valitsussektor 126 394 15 167
  5.2 Muud kohustused 98 601 889
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 053 −7 771
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 121 −45
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 845 −51
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 845 −51
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 202 695 −2 065
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 296 568 10 429
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid