Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. svibnja 2016.

31. svibnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. svibnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,8 mlrd. EUR na 263,3 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
26. svibnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.005 mil. USD 800 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,2 mlrd. EUR na 347,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,8 mlrd. EUR na 1.076,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 16,8 mlrd. EUR na 167,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 1,9 mlrd. EUR na 202,6 mlrd. EUR. U srijedu, 25. svibnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 49,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 60,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 13,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 6,3 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 308,8 mlrd. EUR (u odnosu na 307,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,9 mlrd. EUR na 1.133,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 27. svibnja 2016.

Razlika u odnosu na

20. svibnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

20. svibnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 18,5 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,3 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 177,4 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,1 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 799,4 mlrd. EUR +19,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 7,7 mlrd. EUR na 611,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 298 978 1 418
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 770 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 222 207 1 418
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 434 −461
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 367 358
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 367 358
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 511 671 3 081
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 60 203 10 256
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 177 −7 355
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 291 180
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 108 114 −9 160
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 480 871 20 132
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 133 738 19 930
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 347 133 202
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 0
9 Ostala imovina 214 790 −1 986
Ukupno imovina 3 067 481 13 381
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 076 357 808
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 920 831 8 900
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 611 809 7 703
  2.2 Novčani depoziti 308 809 1 208
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 213 −11
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 155 −8
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 262 678 15 189
  5.1 Opća država 167 598 16 789
  5.2 Ostale obveze 95 080 −1 600
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 58 487 −3 689
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 850 −452
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 742 644
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 742 644
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 203 875 −8 011
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 98 971 0
Ukupno obveze 3 067 481 13 381
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije