Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. május 27.

2016. május 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. május 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,8 milliárd euróval 263,3 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. május 26. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1005 millió USD 800 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 347,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 1076,4 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 16,8 milliárd euróval 167,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,9 milliárd euróval 202,6 milliárd euróra emelkedett. 2016. május 25-én, szerdán lejárt egy 49,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 60,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 13,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 6,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 308,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 307,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,9 milliárd euróval, 1 133,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. május 27-én

Változás

2016. május 20-hoz képest – vétel

Változás

2016. május 20-hoz képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 18,5 milliárd EUR - -0,5 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 8,3 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 177,4 milliárd EUR +1,4 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,1 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 799,4 milliárd EUR +19,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,7 milliárd euróval, 611,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 298 978 1 418
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 770 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 222 207 1 418
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 434 −461
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 367 358
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 367 358
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 511 671 3 081
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 60 203 10 256
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 177 −7 355
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 291 180
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 108 114 −9 160
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 480 871 20 132
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 133 738 19 930
  7.2 Egyéb értékpapírok 347 133 202
8 Euróban denominált államadósság 26 979 0
9 Egyéb eszközök 214 790 −1 986
Eszközök összesen 3 067 481 13 381
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 076 357 808
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 920 831 8 900
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 611 809 7 703
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 308 809 1 208
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 213 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 155 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 262 678 15 189
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 167 598 16 789
  5.2 Egyéb kötelezettségek 95 080 −1 600
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 58 487 −3 689
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 850 −452
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 742 644
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 742 644
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 875 −8 011
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 98 971 0
Források összesen 3 067 481 13 381
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok