Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.5.2016

31.5.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.5.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 263,3 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.5.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 005 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 347,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 1 076,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 16,8 miljardilla eurolla 167,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 202,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.5.2016 erääntyi 49,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 60,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 13,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 6,3 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 308,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 307,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 19,9 miljardilla eurolla 1 133,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 27.5.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 18,5 miljardia euroa - -0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,3 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 177,4 miljardia euroa +1,4 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 799,4 miljardia euroa +19,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 7,7 miljardilla eurolla 611,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 298 978 1 418
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 770 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 222 207 1 418
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 434 −461
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 367 358
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 367 358
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 511 671 3 081
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 60 203 10 256
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 177 −7 355
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 291 180
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 108 114 −9 160
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 480 871 20 132
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 133 738 19 930
  7.2 Muut arvopaperit 347 133 202
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 979 0
9 Muut saamiset 214 790 −1 986
Vastaavaa yhteensä 3 067 481 13 381
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 076 357 808
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 920 831 8 900
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 611 809 7 703
  2.2 Talletusmahdollisuus 308 809 1 208
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 213 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 155 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 262 678 15 189
  5.1 Julkisyhteisöt 167 598 16 789
  5.2 Muut 95 080 −1 600
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 487 −3 689
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 850 −452
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 742 644
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 742 644
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 203 875 −8 011
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 98 971 0
Vastattavaa yhteensä 3 067 481 13 381
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle