Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 mai 2016

31 mai 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 mai 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,8 miliarde EUR, până la 263,3 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
26 mai 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 1 005 milioane USD 800 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 347,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 0,8 miliarde EUR, până la 1 076,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 16,8 miliarde EUR, până la 167,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 1,9 miliarde EUR, până la 202,6 miliarde EUR. Miercuri, 25 mai 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 49,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 60,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 13,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 6,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 308,8 miliarde EUR (față de 307,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 19,9 miliarde EUR, până la 1 133,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 27 mai 2016

Modificări față de

20 mai 2016 – achiziții

Modificări față de

20 mai 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 18,5 miliarde EUR - -0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 8,3 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 177,4 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,1 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 799,4 miliarde EUR +19,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 7,7 miliarde EUR, până la 611,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 298 978 1 418
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 770 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 222 207 1 418
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 434 −461
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 367 358
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 367 358
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 511 671 3 081
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 60 203 10 256
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 177 −7 355
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 291 180
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 108 114 −9 160
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 480 871 20 132
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 133 738 19 930
  7.2 Alte titluri 347 133 202
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 979 0
9 Alte active 214 790 −1 986
Total active 3 067 481 13 381
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 076 357 808
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 920 831 8 900
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 611 809 7 703
  2.2 Facilitatea de depozit 308 809 1 208
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 213 −11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 155 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 262 678 15 189
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 167 598 16 789
  5.2 Alte angajamente 95 080 −1 600
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 487 −3 689
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 850 −452
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 742 644
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 742 644
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 203 875 −8 011
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 98 971 0
Total pasive 3 067 481 13 381
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media