Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. mai 2016

31. mai 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. mail 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,8 miljardi euro võrra 263,3 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. mai 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1005 miljonit USA dollarit 800 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 347,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 1076,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16,8 miljardi euro võrra 167,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,9 miljardi euro võrra 202,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. mail 2016 möödus 49,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 13,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 308,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 307,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 19,9 miljardi euro võrra 1133,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 27. mai 2016

Erinevus võrreldes

20. maiga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

20. maiga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 18,5 miljardit eurot - –0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,3 miljardit eurot - -0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 177,4 miljardit eurot +1,4 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,1 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 799,4 miljardit eurot +19,3 miljardit eurot -
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot - -

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,7 miljardi euro võrra 611,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 298 978 1 418
  2.1 Nõuded RVFle 76 770 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 222 207 1 418
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 434 −461
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 367 358
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 367 358
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 511 671 3 081
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 203 10 256
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 177 −7 355
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 291 180
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 108 114 −9 160
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 480 871 20 132
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 133 738 19 930
  7.2 Muud väärtpaberid 347 133 202
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 0
9 Muud varad 214 790 −1 986
Varad kokku 3 067 481 13 381
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 076 357 808
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 920 831 8 900
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 611 809 7 703
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 308 809 1 208
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 213 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 155 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 262 678 15 189
  5.1 Valitsussektor 167 598 16 789
  5.2 Muud kohustused 95 080 −1 600
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 487 −3 689
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 850 −452
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 742 644
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 742 644
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 203 875 −8 011
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 98 971 0
Kohustused kokku 3 067 481 13 381
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid