Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gegužės 27 d.

2016 m. gegužės 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gegužės 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 263,3 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gegužės 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 005 mln. JAV dolerių 800 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 347,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 076,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 167,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 202,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gegužės 25 d., baigėsi 49,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 60,2 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. gegužės 27 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 13,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 6,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 308,8 mlrd. eurų (palyginti su 307,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,9 mlrd. eurų – iki 1 133,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gegužės 27 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 20 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. gegužės 20 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 18,5 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,3 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 177,4 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 799,4 mlrd. eurų +19,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 611,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 298 978 1 418
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 770 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 222 207 1 418
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 434 −461
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 367 358
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 367 358
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 511 671 3 081
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 60 203 10 256
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 177 −7 355
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 291 180
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 108 114 −9 160
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 480 871 20 132
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 133 738 19 930
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 133 202
8 Valdžios skola eurais 26 979 0
9 Kitas turtas 214 790 −1 986
Visas turtas 3 067 481 13 381
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 076 357 808
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 920 831 8 900
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 611 809 7 703
  2.2 Indėlių galimybė 308 809 1 208
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 213 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 155 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 262 678 15 189
  5.1 Valdžiai 167 598 16 789
  5.2 Kiti įsipareigojimai 95 080 −1 600
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 487 −3 689
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 850 −452
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 742 644
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 742 644
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 875 −8 011
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 971 0
Visi įsipareigojimai 3 067 481 13 381
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai