Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. travnja 2015.

28. travnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. travnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 1 milijun EUR zbog prodaje zlata od strane triju središnjih banaka Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 272,5 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,9 mlrd. EUR na 377,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,2 mlrd. EUR na 1.018,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 34,2 mlrd. EUR na 101,5 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4 mlrd. EUR na 427,1 mlrd. EUR. U srijedu, 22. travnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 96,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 95,7 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 86,2 mlrd. EUR (u odnosu na 90,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,8 mlrd. EUR na 339,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 24. travnja 2015. Razlika u odnosu na 17. travnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 17. travnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,6 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 72,6 mlrd. EUR +3,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 5,8 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 85,0 mlrd. EUR +11,7 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 139,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 13,2 mlrd. EUR na 269,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 965 −1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 303 600 593
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 369 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 231 593
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 050 −304
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 345 −492
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 345 −492
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 513 326 −816
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 95 737 −822
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 417 558 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 31 6
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 123 635 1 900
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 717 523 15 736
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 339 786 14 828
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 377 737 908
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 718 0
9 Ostala imovina 232 629 111
Ukupno imovina 2 360 790 16 728
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 018 357 228
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 355 647 −17 960
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 269 446 −13 191
  2.2 Novčani depoziti 86 168 −4 440
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 32 −329
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 488 −23
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 159 764 33 807
  5.1 Opća država 101 467 34 200
  5.2 Ostale obveze 58 298 −392
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 36 500 −911
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 845 −30
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 658 105
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 658 105
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 215 492 1 439
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 085 74
Ukupno obveze 2 360 790 16 728
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije