Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.4.2015

28.4.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.4.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 272,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 377,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 1 018,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 34,2 miljardilla eurolla 101,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4 miljardilla eurolla 427,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.4.2015 erääntyi 96,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 95,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 86,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 90,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,8 miljardilla eurolla 339,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.4.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 72,6 miljardia euroa +3,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 5,8 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 85,0 miljardia euroa +11,7 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 139,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 13,2 miljardilla eurolla 269,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 965 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 303 600 593
  2.1 Saamiset IMF:ltä 83 369 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 231 593
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 050 −304
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 345 −492
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 345 −492
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 513 326 −816
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 95 737 −822
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 417 558 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 31 6
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 123 635 1 900
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 717 523 15 736
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 339 786 14 828
  7.2 Muut arvopaperit 377 737 908
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 718 0
9 Muut saamiset 232 629 111
Vastaavaa yhteensä 2 360 790 16 728
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 018 357 228
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 355 647 −17 960
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 269 446 −13 191
  2.2 Talletusmahdollisuus 86 168 −4 440
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 32 −329
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 488 −23
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 159 764 33 807
  5.1 Julkisyhteisöt 101 467 34 200
  5.2 Muut 58 298 −392
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 500 −911
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 845 −30
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 658 105
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 658 105
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 215 492 1 439
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 085 74
Vastattavaa yhteensä 2 360 790 16 728
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle