Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. aprill 2015

28. aprill 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. aprillil 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi kolme keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 272,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 377,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 1018,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 34,2 miljardi euro võrra 101,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4 miljardi euro võrra 427,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. aprillil 2015 möödus 96,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 95,7 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (nagu ka eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 86,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 90,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,8 miljardi euro võrra 339,8 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. aprill 2015 Erinevus võrreldes 17. aprilliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 17. aprilliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 72,6 miljardit eurot +3,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 5,8 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 85,0 miljardit eurot +11,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 139,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,2 miljardi euro võrra 269,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 965 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 303 600 593
  2.1 Nõuded RVFle 83 369 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 231 593
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 050 −304
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 345 −492
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 345 −492
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 513 326 −816
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 95 737 −822
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 417 558 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 31 6
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 123 635 1 900
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 717 523 15 736
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 339 786 14 828
  7.2 Muud väärtpaberid 377 737 908
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 718 0
9 Muud varad 232 629 111
Varad kokku 2 360 790 16 728
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 018 357 228
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 355 647 −17 960
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 269 446 −13 191
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 86 168 −4 440
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 32 −329
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 488 −23
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 159 764 33 807
  5.1 Valitsussektor 101 467 34 200
  5.2 Muud kohustused 58 298 −392
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 500 −911
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 845 −30
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 658 105
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 658 105
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 215 492 1 439
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 085 74
Kohustused kokku 2 360 790 16 728
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid