Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. balandžio 24 d.

2015 m. balandžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. balandžio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų trims iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 272,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 377,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 1 018,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,2 mlrd. eurų – iki 101,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 427,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. balandžio 22 d., baigėsi 96,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 95,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (toks pat kaip ir užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 86,2 mlrd. eurų (palyginti su 90,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 339,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. balandžio 24 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 17 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 17 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 72,6 mlrd. eurų +3,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 5,8 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 85,0 mlrd. eurų +11,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 139,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,2 mlrd. eurų – iki 269,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 965 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 303 600 593
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 369 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 231 593
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 050 −304
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 345 −492
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 345 −492
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 513 326 −816
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 95 737 −822
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 417 558 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 31 6
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 123 635 1 900
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 717 523 15 736
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 339 786 14 828
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 377 737 908
8 Valdžios skola eurais 26 718 0
9 Kitas turtas 232 629 111
Visas turtas 2 360 790 16 728
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 018 357 228
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 355 647 −17 960
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 269 446 −13 191
  2.2 Indėlių galimybė 86 168 −4 440
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 −329
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 488 −23
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 159 764 33 807
  5.1 Valdžiai 101 467 34 200
  5.2 Kiti įsipareigojimai 58 298 −392
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 500 −911
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 845 −30
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 658 105
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 658 105
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 492 1 439
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 085 74
Visi įsipareigojimai 2 360 790 16 728
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai