Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 aprilie 2015

28 aprilie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 aprilie 2015, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 272,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,9 miliarde EUR, până la 377,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 1 018,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 34,2 miliarde EUR, până la 101,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 4 miliarde EUR, până la 427,1 miliarde EUR. Miercuri, 22 aprilie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 96,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 95,7 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 86,2 miliarde EUR (față de 90,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,8 miliarde EUR, până la 339,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 aprilie 2015 Modificări față de 17 aprilie 2015 – achiziții Modificări față de 17 aprilie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 72,6 miliarde EUR +3,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 5,8 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 85,0 miliarde EUR +11,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 139,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 13,2 miliarde EUR, până la 269,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 965 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 303 600 593
  2.1 Creanţe asupra FMI 83 369 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 220 231 593
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 050 −304
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 345 −492
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 345 −492
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 513 326 −816
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 95 737 −822
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 417 558 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 31 6
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 123 635 1 900
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 717 523 15 736
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 339 786 14 828
  7.2 Alte titluri 377 737 908
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 718 0
9 Alte active 232 629 111
Total active 2 360 790 16 728
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 018 357 228
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 355 647 −17 960
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 269 446 −13 191
  2.2 Facilitatea de depozit 86 168 −4 440
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 32 −329
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 488 −23
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 159 764 33 807
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 101 467 34 200
  5.2 Alte angajamente 58 298 −392
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 500 −911
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 845 −30
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 658 105
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 658 105
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 215 492 1 439
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 085 74
Total pasive 2 360 790 16 728
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media