Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. április 24.

2015. április 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. április 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések értéke (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió euróval csökkent az eurorendszer három központi bankjának aranyértékesítése miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 272,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval, 377,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval, 1018,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 34,2 milliárd euróval 101,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4 milliárd euróval, 427,1 milliárd euróra emelkedett. 2015. április 22-én, szerdán lejárt egy 96,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 95,7 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (vagyis az előző hetihez képest nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 86,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 90,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,8 milliárd euróval 339,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. április 24-én Különbség 2015. április 17-hez képest – vétel Különbség 2015. április 17-hez képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 25,6 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,4 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 72,6 milliárd EUR + 3,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 5,8 milliárd EUR + 0,2 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 85,0 milliárd EUR + 11,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 139,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,2 milliárd euróval, 269,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 965 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 303 600 593
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 369 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 220 231 593
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 050 −304
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 345 −492
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 345 −492
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 513 326 −816
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 95 737 −822
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 417 558 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 31 6
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 123 635 1 900
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 717 523 15 736
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 339 786 14 828
  7.2 Egyéb értékpapírok 377 737 908
8 Euróban denominált államadósság 26 718 0
9 Egyéb eszközök 232 629 111
Eszközök összesen 2 360 790 16 728
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 018 357 228
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 355 647 −17 960
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 269 446 −13 191
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 86 168 −4 440
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 32 −329
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 488 −23
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 159 764 33 807
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 101 467 34 200
  5.2 Egyéb kötelezettségek 58 298 −392
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 500 −911
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 845 −30
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 658 105
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 658 105
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 492 1 439
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 085 74
Források összesen 2 360 790 16 728
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok