Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών;

Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες για να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ατομικής ευημερίας των ανθρώπων

Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες για να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ατομικής ευημερίας των ανθρώπων.

Όταν λέμε σταθερές τιμές εννοούμε ότι οι τιμές δεν θα πρέπει να αυξάνονται (πληθωρισμός) σημαντικά, ενώ θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται και παρατεταμένες περίοδοι πτώσης των τιμών (αποπληθωρισμός). Οι μακρόχρονες περίοδοι υπερβολικού πληθωρισμού ή αποπληθωρισμού ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία. Οι σταθερές τιμές βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα οι θέσεις εργασίας είναι ασφαλείς και εσείς μπορείτε να είστε σίγουροι πως τα χρήματά σας θα έχουν αύριο περίπου την ίδια αξία όπως σήμερα.

Τι πρόβλημα δημιουργεί ο υψηλός πληθωρισμός;

Ο υψηλός πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει σ' έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων των τιμών. Αυτό περιορίζει την αγοραστική δύναμή σας, δηλαδή θα μπορείτε να αγοράζετε λιγότερα αγαθά με τα χρήματά σας.

Η άνοδος των τιμών πολλών καταναλωτικών ειδών συνεπάγεται απώλεια αγοραστικής δύναμης. Με άλλα λόγια, τα χρήματα που έχετε στη διάθεσή σας – εισόδημα και αποταμιεύσεις – δεν αρκούν για να αγοράσετε όσα πράγματα αγοράζατε παλαιότερα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σ' έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων των τιμών.

Πώς ακριβώς εκδηλώνεται αυτός; Όταν τα πάντα ακριβαίνουν, μπορεί κι εσείς να ζητήσετε αύξηση από τον εργοδότη σας. Ο εργοδότης σας μπορεί με τη σειρά του να αυξήσει τις τιμές της επιχείρησης για να καλύψει τις αυξήσεις μισθών που ζητούν οι υπάλληλοί του. Αν αυτό συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις, οι τιμές πολλών ειδών θα αυξηθούν περαιτέρω και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Αυτό δυσχεραίνει τον προγραμματισμό αποταμιεύσεων και επενδύσεων τόσο για εσάς όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο νόμισμα καθώς αυτό χάνει γρήγορα την αξία του. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των αρνητικών επιδράσεων που μπορούν να ασκήσουν οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού.

Τι πρόβλημα δημιουργούν οι παρατεταμένες περίοδοι αποπληθωρισμού;

Οι παρατεταμένες περίοδοι αποπληθωρισμού μπορούν να οδηγήσουν σ' έναν φαύλο κύκλο μειώσεων των τιμών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους και τις δημόσιες δαπάνες.

Ως καταναλωτής μπορεί να σκεφτείτε ότι οι διαρκώς χαμηλότερες τιμές είναι καλό πράγμα, όμως η συνεχής πτώση των τιμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας που δεν οφείλεται σε βελτιώσεις στην παραγωγή αποτελεί πρόβλημα επειδή μπορεί να οδηγήσει σε φαύλο κύκλο μειώσεων των τιμών.

Για παράδειγμα, αν έχετε βάλει στο μάτι έναν καινούργιο καναπέ, αλλά γνωρίζετε ότι μετά από λίγο καιρό θα πέσει η τιμή του, τότε το πιο πιθανό είναι να περιμένετε. Αν όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να έχουν πρόβλημα καθώς δεν θα μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους. Μπορεί μάλιστα να χρειαστεί να μειώσουν ή να παγώσουν τους μισθούς ή ακόμη και να προχωρήσουν σε περικοπές του προσωπικού τους όσο υποχωρεί η ζήτηση, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.

Οι αρνητικές συνέπειες του αποπληθωρισμού γίνονται αισθητές σε όλους

Η οικονομία θα αρχίσει να επιβραδύνεται καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μειώνουν τις δαπάνες και τις επενδύσεις τους. Επίσης, μπορεί να αντιμετωπίσετε περισσότερες δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων σας, π.χ. του στεγαστικού σας, αφού ακόμη και αν το εισόδημά σας μειωθεί οι υποχρεώσεις παραμένουν.

Το ίδιο ισχύει και για τα δημόσια οικονομικά. Τα φορολογικά έσοδα υποχωρούν καθώς μειώνονται οι μισθοί και οι δαπάνες, αλλά το δημόσιο χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για τις υποδομές και την υγεία, για παράδειγμα. Επομένως, οι αρνητικές συνέπειες του αποπληθωρισμού γίνονται αισθητές σε όλους.

Ένας ποσοτικός στόχος για τη σταθερότητα των τιμών

Η σταθερότητα των τιμών είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ΕΚΤ έχει διατυπώσει έναν ποσοτικό ορισμό της. Στοχεύει σε ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού «κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα», όπως μετρείται με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η επίδοση της ΕΚΤ. Οι ενέργειες της ΕΚΤ διενεργούνται με διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να κάνετε ευκολότερα σχέδια για το μέλλον, γνωρίζοντας πόσο πολύ μπορεί να αναμένεται να μεταβληθούν οι τιμές στη ζώνη του ευρώ, κατά μέσο όρο, με τον χρόνο.

Ο στόχος της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών αφορά τη ζώνη του ευρώ συνολικά. Έχει μεσοπρόθεσμη προοπτική, εξετάζοντας τον ρυθμό πληθωρισμού διαχρονικά αντί να επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμες ανόδους και υφέσεις, επειδή με τον χρόνο αυτές αντισταθμίζονται και δεν μπορεί να τις επηρεάσει η νομισματική πολιτική.

Γιατί κάτω, αλλά πλησίον του 2%;

Γιατί η ΕΚΤ θέτει ως στόχο ρυθμό πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα και όχι 0% ή 1%; Υπάρχουν αρκετοί λόγοι.

Περιθώριο διόρθωσης μέτρησης

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μπορεί να παρουσιάζονται ελαφρώς υπερεκτιμημένα.

Περιθώριο ασφαλείας

Προκειμένου να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας έναντι πιθανών κινδύνων αποπληθωρισμού.

Διαφορές μεταξύ χωρών

Προκειμένου να υπάρχουν περιθώρια για διαφορές πληθωρισμού μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Αν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα βαθύτερα:

Περιθώριο διόρθωσης μέτρησης

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό (όπως καταγράφονται στον ΕνΔΤΚ) μπορεί να είναι ελαφρώς υπερεκτιμημένα λόγω του τρόπου μέτρησής τους. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν η τιμή ενός είδους που περιλαμβάνεται στο καλάθι αγαθών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη αυξηθεί επειδή βελτιώθηκε η ποιότητα του προϊόντος, π.χ. ένα αυτοκίνητο με ενισχυμένη τεχνολογία ασφάλειας σε σχέση με ένα παλαιότερο αυτοκίνητο. Αν στον υπολογισμό του πληθωρισμού δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη το γεγονός ότι η μεταβολή της τιμής οφείλεται σε βελτίωση του προϊόντος, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ο πληθωρισμός υψηλότερος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Περιθώριο ασφαλείας

Ο πληθωρισμός κάτω, αλλά πλησίον του 2% παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας έναντι πιθανών κινδύνων αποπληθωρισμού. Σε περίπτωση αποπληθωρισμού, τίθενται όρια στα συνήθη εργαλεία νομισματικής πολιτικής (δηλ. στις αλλαγές των βασικών επιτοκίων). Από κάποιο σημείο και πέρα δεν έχει νόημα η κεντρική τράπεζα να μειώσει πολύ περισσότερο τα επιτόκια. Επιπροσθέτως, ακόμη και ο ελεγχόμενος πληθωρισμός τείνει να κυμαίνεται διαχρονικά γύρω από μια μέση τιμή. Έτσι, ενσωματώνοντας ένα περιθώριο ασφαλείας πάνω από το μηδέν, η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να προσφεύγει λιγότερο συχνά σε μη συμβατικά μέτρα, όπως η ποσοτική χαλάρωση ή οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Διαφορές μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ

Η ΕΚΤ διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών στο σύνολο της ζώνης του ευρώ. Η επιδίωξη για πληθωρισμό κάτω, αλλά πλησίον του 2% αφήνει περιθώρια για διαφορές των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες σε ιδανική περίπτωση θα πρέπει να αντισταθμίζονται με την πάροδο του χρόνου. Ο καθορισμός στόχου πάνω από το μηδέν συμβάλλει ώστε να μην χρειαστεί κάποιες χώρες ή περιφέρειες να βρεθούν αντιμέτωπες με υπερβολικά χαμηλούς ή ακόμη και αρνητικούς ρυθμούς πληθωρισμού προκειμένου να αντισταθμιστούν υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού που μπορεί να καταγράφονται σε άλλες χώρες.