SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor er det vigtigt, at priserne er stabile?

8. maj 2017 (opdateret 30. april 2021)

Det bedste bidrag en centralbank kan yde for at forbedre folks individuelle velfærd, er at holde priserne stabile.

ECB's vigtigste opgave er at holde priserne stabile. Det er den bedste måde, en centralbank kan bidrage til at forbedre folks individuelle velfærd på.

Det vil sige, at priserne ikke bør stige (inflation) væsentligt, og at man ligeledes bør undgå en længere periode med faldende priser (deflation). Årsagen til dette er, at længere perioder med høj inflation eller deflation har negative konsekvenser for økonomien. Stabile priser er derimod med til at sikre, at økonomien vokser, det giver jobsikkerhed, og du kan trygt regne med, at dine penge er cirka lige så meget værd i morgen som i dag.

Hvad er der galt med høj inflation?

Det kan føre til en ond cirkel af stigende priser. Det begrænser din købekraft, hvilket betyder, at du kan købe mindre for dine penge.

Hvis prisen stiger på mange af de varer, du køber, mister du købekraft. Med andre ord rækker dine penge – din indkomst og din opsparing – ikke lige så langt som før. Det kan føre til en ond cirkel af stigende priser.

For når alt bliver dyrere, bliver du måske nødt til at bede din arbejdsgiver om en lønforhøjelse. Og din arbejdsgiver kan så reagere ved at hæve virksomhedens priser for at finansiere de stigende lønudgifter. Hvis dette sker i mange virksomheder, vil priserne på mange varer stige yderligere, og så fortsætter den onde cirkel.

Det gør det sværere for dig og for virksomhederne at planlægge opsparinger og investeringer. Folk kan miste tilliden til valutaen, fordi den mister værdi hurtigt. Dette er bare nogle få eksempler på de negative konsekvenser af høj inflation.

Hvad er der galt med længere perioder med deflation?

Længere perioder med deflation kan føre til en ond cirkel af faldende priser. Det kan påvirke virksomheder, personer og offentlige udgifter i en negativ retning.

Selvom faldende priser måske lyder godt for dig som forbruger, er et vedvarende og omfattende prisfald i hele økonomien, som ikke skyldes forbedringer i produktionen, et problem, fordi det kan føre til en ond cirkel af faldende priser.

Hvis du fx har udset dig en ny sofa, men ved, at prisen vil falde, hvis du venter lidt med at købe den, vil du sikkert vente. Hvis alle folk handler på denne måde, begynder det at gå ud over virksomhederne, fordi de ikke kan sælge deres produkter. Det kan blive nødvendigt for dem at mindske eller fastfryse lønninger eller endda afskedige personale, fordi efterspørgslen falder, hvilket vil føre til en stigning i arbejdsløsheden.

De negative konsekvenser af deflation kan mærkes af alle.

Økonomien vil begynde at tabe fart, fordi forbrugerne og virksomhederne skærer ned på udgifter og investeringer. Det kan også blive sværere at tilbagebetale din gæld, fx boliglån, som ikke bliver mindre, selvom din indkomst muligvis gør.

Det samme gælder for de offentlige finanser. Skatteindtægterne går ned, fordi indkomster og udgifter falder, men den offentlige gæld skal stadig betales. Som følge heraf kan det blive nødvendigt at skære i udgifterne til fx infrastruktur og sundhed. De negative konsekvenser af deflation kan derfor mærkes af alle.

Tal på prisstabilitet

Prisstabilitet er ECB's hovedmål, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og ECB har derfor udarbejdet en kvantitativ definition af prisstabilitet. Den sigter mod en årlig inflation på "under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt", målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Det giver dig en målestok til at bedømme ECB's resultater. Det gør ECB's handlinger gennemsigtige. Det betyder, at du kan planlægge fremtiden bedre, fordi du ved, hvor meget du kan forvente, at de gennemsnitlige priser med tiden vil ændre sig i euroområdet.

ECB's mål for prisstabilitet gælder for euroområdet som helhed. Det har et mellemlangt perspektiv og tager højde for inflationen over tid frem for at fokusere på kortvarige stigninger og fald, fordi de udligner sig med tiden og ikke kan kontrolleres ved hjælp af pengepolitikken.

Hvorfor under, men tæt på 2 pct.?

Hvorfor sigter ECB på en inflation, der er under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt, og ikke på 0 pct. eller 1 pct.? Det er der flere grunde til:

Målebuffer

For at tage højde for, at inflationstallene kan være en anelse overvurderede.

Sikkerhedsmargin

For at have en sikkerhedsmargin mod de potentielle risici for deflation.

Forskelle landene imellem

For at give plads til forskelle i inflationen mellem landene i euroområdet.

Lad os se lidt nærmere på det her:

Målebuffer

Inflationstallene (målt ved HICP-indekset) kan være en anelse overvurderede på grund af den måde, tallene måles på. Dette kan fx ske, hvis prisen på en vare i den kurv, der bruges til at beregne indekset, stiger, fordi kvaliteten af varen er blevet forbedret, fx en bil med bedre sikkerhedsteknologi i forhold til en ældre bil. Hvis beregningen af inflationen ikke tager fuldt ud højde for, at prisen har ændret sig på grund af en forbedring af produktet, vil det resultere i et højere inflationstal, end der reelt er tale om.

Sikkerhedsmargin

En inflation under, men tæt på 2 pct. giver en sikkerhedsmargin mod de potentielle risici for deflation. I tilfælde af deflation er der grænser for anvendelsen af de sædvanlige pengepolitiske værktøjer (dvs. ændringer af de officielle renter). Der kommer et tidspunkt, hvor det ikke længere giver mening for en centralbank at nedsætte renten yderligere. Desuden vil selv kontrolleret inflation over tid have tendens til at svinge omkring en gennemsnitlig værdi. Så ved at indarbejde en buffer på over nul bliver centralbankerne ikke lige så ofte nødt til at ty til utraditionelle tiltag såsom kvantitative lempelser eller langfristede markedsoperationer.

Forskelle mellem landene i euroområdet

ECB fastholder prisstabiliteten i euroområdet som helhed. Ved at sigte mod en inflation, der er under, men tæt på 2 pct. er der plads til forskelle i inflationen på tværs af landene i euroområdet, som ideelt set bør udligne sig med tiden. Med et mål på over nul undgår man, at visse lande eller områder skal leve med overdreven lav eller endda negativ inflation for at opveje en eventuel højere inflation i andre lande.