Menu

Digitālais euro

Digitalizācija skārusi visas mūsu dzīves jomas un mainījusi maksājumu veikšanas veidus.

Šajā jaunajā laikmetā digitālais euro nodrošinātu, ka euro zonas iedzīvotāji saglabā bezmaksas piekļuvi vienkāršam, vispārpieņemtam, drošam un uzticamam maksāšanas līdzeklim.

Digitālais euro joprojām būtu euro – līdzīgs banknotēm, tikai digitāls. Tas būtu elektronisks naudas veids, ko emitētu Eurosistēma (ECB un nacionālās centrālās bankas) un kas būtu pieejams visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Digitālais euro nevis aizstātu euro, bet gan papildinātu to. Eurosistēma turpinās nodrošināt jums piekļuvi euro skaidrajai naudai visā euro zonā.

Digitālais euro sniegtu jums papildu izvēles iespēju maksājumu veikšanai un padarītu maksāšanu vienkāršāku, kopā ar skaidro naudu palīdzot nodrošināt finansiālo iekļautību.

"Euro pieder eiropiešiem un mūsu uzdevums ir to sargāt. Mums jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā laist apgrozībā digitālo euro."

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

Kāpēc digitālais euro?

Digitālais euro būtu ātrs, vienkāršs un drošs maksāšanas līdzeklis, lai veiktu ikdienas maksājumus.

Tas varētu veicināt Eiropas tautsaimniecības digitalizāciju un aktīvi mudināt īstenot inovācijas neliela apjoma maksājumu jomā.

ECB un euro zonas valstu centrālās bankas veic ieguvumu un risku izpēti, lai nauda arī turpmāk varētu sekmīgi kalpot eiropiešiem.

Ziņojums par digitālo euro

Kādas vēl priekšrocības piedāvātu digitālais euro?

Digitālais euro apvienotu digitālā maksāšanas līdzekļa efektivitāti ar centrālās bankas naudas drošību.

Tas palīdzētu situācijās, kad cilvēki vairs nedotu priekšroku skaidrajai naudai, un arī novērstu nepieciešamību izmantot digitālos maksāšanas līdzekļus, kas emitēti ārpus euro zonas valstīs un tiek no turienes kontrolēti, tādējādi, iespējams, apdraudot euro zonas finanšu stabilitāti un monetāro suverenitāti.

Privātuma aizsardzība būtu būtiska prioritāte, lai digitālais euro varētu palīdzēt saglabāt uzticību maksājumiem digitālajā laikmetā.

Kad tas būs gatavs?

Mēs vēl neesam nolēmuši, vai digitālais euro tiks emitēts. Šobrīd esam sagatavošanās posmā – izstrādājam koncepciju, veicam praktiskos izmēģinājumus, uzklausām plašākas sabiedrības viedokli un sadarbojamies ar ieinteresētajām personām.

Lēmumu par digitālā euro projekta sākšanu pieņemsim aptuveni 2021. gada vidū, lai būtu gatavi iespējamajai digitālā euro emisijai tālākā nākotnē.

"Mums jānodrošina, ka mūsu valūta būs piemērota nākotnei. Nevaram atļauties bezdarbību."

ECB Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta)

Esam veikuši iespējamo digitālā euro priekšrocību un problēmu analīzi

Kā tas varētu izskatīties?

ECB un euro zonas valstu centrālo banku eksperti noteikuši virkni digitālā euro pamatprasību, piemēram, vieglu pieejamību, stabilitāti, drošību, efektivitāti, privātumu un atbilstību tiesību aktiem. Tās mums palīdzēs definēt digitālā euro iespējamo veidolu.

Digitālais euro tiktu veidots tā, lai tas būtu savietojams ar privātajiem maksājumu risinājumiem, veicinot Eiropas mēroga risinājumu izmantošanu un papildu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem.

Vai ECB nodrošinās digitālā euro pārvaldību?

ECB Eiropas iedzīvotāju vārdā ir atbildīga par euro gan banknošu, gan digitālā formā.

Vēlamies nodrošināt, lai tiek saglabāta mūsu naudas vērtība un jebkāda veida digitālā euro lietošanu galu galā aizsargā un regulē centrālā banka.

Kāpēc digitālais euro nebūtu kriptoaktīvs?

Kriptoaktīvi būtiski atšķiras no centrālās bankas naudas līdzekļiem – to cenas ir svārstīgas, jo tiem nepiemīt nekāda patiesa vērtība un tos nepārstāv neviena uzticama iestāde.

Lietotāji varētu uzticēties digitālajam euro tieši tāpat kā skaidrajai naudai, jo tos abus pārstāvētu centrālā banka. Tādi kriptoaktīvi kā stabilās kriptomonētas nenodrošina šādu uzticamības līmeni.

Noderīga informācija "Kas ir Bitcoin?"

Paldies, ka paudāt viedokli!

Līdzīgi kā ikdienā lietotā euro gadījumā arī digitālā euro dizainam jāapmierina plaša lietotāju loka vajadzības.

Tāpēc, veicot jebkādu novērtējumu, pilnībā jāņem vērā tā iespējamā ietekme, piemēram, uz monetāro politiku un finanšu stabilitāti.

Pateicamies ikvienam, kurš piedalījās sabiedriskajā apspriešanā, kura noslēdzās 12. janvārī un kuras laikā saņēmām vairāk nekā 8000 komentāru. Sabiedriskās apspriešanas rezultātus vēlamies publicēt pavasarī.

Vai jums ir jautājumi? Sūtiet mums e-pastu.

Paziņojums presei

Jauna Eiropas mēroga maksājumu perspektīva

Maksājumu jomā notiek būtiskas pārmaiņas un centrālajām bankām ir vitāli svarīga loma šajā procesā. Eiropas maksājumiem jābalstās uz konkurētspējīgu un inovatīvu tirgu, kas spēj apmierināt patērētāju pieprasījumu, vienlaikus saglabājot Eiropas suverenitāti. Šajā kontekstā mēs esam izstrādājuši visaptverošu maksājumu stratēģiju digitālajam laikmetam.

Noskatieties ECB konferences spilgtākos momentus

Digitālais euro digitālajā laikmetā

Digitālais euro būtu Eiropas progresa un integrācijas digitālais simbols, atzīmēja ECB Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta), prezentējot ziņojumu par digitālo euro. Kopš euro ieviešanas ECB pienākums bijis nosargāt iedzīvotāju uzticēšanos mūsu valūtai. Līdztekus skaidrajai naudai digitālais euro būtu pieejams ikvienam, piedāvājot lielāku izvēli starp dažādiem maksāšanas veidiem.

Noskatieties uzklausīšanu Eiropas Parlamentā

Podkāsts

ECB podkāsts "Vai pienācis laiks digitālajam euro?"

Kas ir digitālais euro? Kādas būtu tā priekšrocības un kā tas ietekmētu mūsu maksāšanas paradumus? Kad tas varētu būt gatavs? Mūsu moderators Maikls Stīns (Michael Steen) apspriež šos un citus jautājumus ar Ulrihu Bindseilu (Ulrich Bindseil), kurš ECB ir atbildīgs par tirgus infrastruktūrām un maksājumiem.

Vairāk (tikai angļu valodā)

ECB Valdes locekļu runas, intervijas un publikācijas