European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. travnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 509 866 0 39 268
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 357 163 −691 7 921
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 901 45 847
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 276 263 −736 7 074
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 148 298 10 490 −1 518
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 154 −691 −90
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 154 −691 −90
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 869 175 43 100 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 444 −611 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 868 730 43 713 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −3 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 070 −225 5
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 204 706 2 176 −2 148
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 322 −6 −2
9 Ostala imovina 287 075 1 576 3 995
Ukupno imovina 5 199 822 97 466 39 669
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 319 486 6 385 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 116 407 94 930 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 250 850 38 395 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 067 1 033 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 479 633 −1 165 0
  5.1 Opća država 348 478 −1 024 0
  5.2 Ostale obveze 131 154 −141 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 320 952 4 899 −10
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 251 −60 96
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 983 265 −43
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 983 265 −43
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 945 0 574
10 Ostale obveze 267 096 −8 922 −1 425
11 Računi revalorizacije 507 111 0 40 476
12 Kapital i pričuve 108 892 101 0
Ukupno obveze 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020