European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.4.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 509 866 0 39 268
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 357 163 −691 7 921
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 901 45 847
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 276 263 −736 7 074
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 148 298 10 490 −1 518
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 154 −691 −90
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 154 −691 −90
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 869 175 43 100 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 444 −611 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 868 730 43 713 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −3 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 070 −225 5
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Muut arvopaperit 204 706 2 176 −2 148
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 322 −6 −2
9 Muut saamiset 287 075 1 576 3 995
Vastaavaa yhteensä 5 199 822 97 466 39 669
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 319 486 6 385 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 116 407 94 930 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 250 850 38 395 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 067 1 033 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 479 633 −1 165 0
  5.1 Julkisyhteisöt 348 478 −1 024 0
  5.2 Muut 131 154 −141 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 320 952 4 899 −10
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 251 −60 96
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 983 265 −43
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 983 265 −43
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 945 0 574
10 Muut velat 267 096 −8 922 −1 425
11 Arvonmuutostilit 507 111 0 40 476
12 Pääoma ja rahastot 108 892 101 0
Vastattavaa yhteensä 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020