European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 04 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 509 866 0 39 268
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 357 163 −691 7 921
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 901 45 847
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 276 263 −736 7 074
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 148 298 10 490 −1 518
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 154 −691 −90
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 154 −691 −90
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 869 175 43 100 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 444 −611 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 868 730 43 713 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −3 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 070 −225 5
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 204 706 2 176 −2 148
8 Valdžios skola eurais 23 322 −6 −2
9 Kitas turtas 287 075 1 576 3 995
Visas turtas 5 199 822 97 466 39 669
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 319 486 6 385 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 116 407 94 930 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Indėlių galimybė 250 850 38 395 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 067 1 033 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 479 633 −1 165 0
  5.1 Valdžiai 348 478 −1 024 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 131 154 −141 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 320 952 4 899 −10
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 251 −60 96
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 983 265 −43
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 983 265 −43
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 945 0 574
10 Kiti įsipareigojimai 267 096 −8 922 −1 425
11 Perkainojimo sąskaitos 507 111 0 40 476
12 Kapitalas ir rezervai 108 892 101 0
Visi įsipareigojimai 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020