European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

3. april 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 509.866 0 39.268
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 357.163 −691 7.921
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.901 45 847
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 276.263 −736 7.074
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 148.298 10.490 −1.518
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.154 −691 −90
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.154 −691 −90
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 869.175 43.100 0
  5.1 Primære markedsoperationer 444 −611 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 868.730 43.713 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −3 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.070 −225 5
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.959.699 43.913 −9.910
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.754.993 41.737 −7.762
  7.2 Andre værdipapirer 204.706 2.176 −2.148
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.322 −6 −2
9 Andre aktiver 287.075 1.576 3.995
Aktiver i alt 5.199.822 97.466 39.669
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.319.486 6.385 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.116.407 94.930 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.865.557 56.534 0
  2.2 Indlånsfacilitet 250.850 38.395 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.067 1.033 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 479.633 −1.165 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 348.478 −1.024 0
  5.2 Andre forpligtelser 131.154 −141 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 320.952 4.899 −10
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.251 −60 96
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.983 265 −43
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.983 265 −43
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.945 0 574
10 Andre forpligtelser 267.096 −8.922 −1.425
11 Revalueringskonti 507.111 0 40.476
12 Kapital og reserver 108.892 101 0
Passiver i alt 5.199.822 97.466 39.669
Annexes
8 April 2020