European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. april 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.866 0 39.268
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 357.163 −691 7.921
  2.1 Terjatve do MDS 80.901 45 847
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 276.263 −736 7.074
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 148.298 10.490 −1.518
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.154 −691 −90
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.154 −691 −90
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 869.175 43.100 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 444 −611 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 868.730 43.713 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −3 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.070 −225 5
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.959.699 43.913 −9.910
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.754.993 41.737 −7.762
  7.2 Drugi vrednostni papirji 204.706 2.176 −2.148
8 Javni dolg v eurih 23.322 −6 −2
9 Druga sredstva 287.075 1.576 3.995
Skupaj sredstva 5.199.822 97.466 39.669
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.319.486 6.385 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.116.407 94.930 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.865.557 56.534 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 250.850 38.395 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.067 1.033 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 479.633 −1.165 0
  5.1 Sektor država 348.478 −1.024 0
  5.2 Druge obveznosti 131.154 −141 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 320.952 4.899 −10
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.251 −60 96
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.983 265 −43
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.983 265 −43
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0 574
10 Druge obveznosti 267.096 −8.922 −1.425
11 Računi prevrednotenja 507.111 0 40.476
12 Kapital in rezerve 108.892 101 0
Skupaj obveznosti 5.199.822 97.466 39.669
Annexes
8 April 2020