Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2020. április 3.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 509 866 0 39 268
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 357 163 −691 7 921
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 901 45 847
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 276 263 −736 7 074
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 148 298 10 490 −1 518
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 13 154 −691 −90
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 13 154 −691 −90
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 869 175 43 100 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 444 −611 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 868 730 43 713 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −3 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 32 070 −225 5
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Egyéb értékpapír 204 706 2 176 −2 148
8 Euróban denominált államadósság 23 322 −6 −2
9 Egyéb eszközök 287 075 1 576 3 995
Eszközök összesen 5 199 822 97 466 39 669
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 319 486 6 385 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 116 407 94 930 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 250 850 38 395 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 067 1 033 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 479 633 −1 165 0
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 348 478 −1 024 0
  5.2 Egyéb kötelezettségek 131 154 −141 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 320 952 4 899 −10
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 7 251 −60 96
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 983 265 −43
  8.1 Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek 5 983 265 −43
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 945 0 574
10 Egyéb források 267 096 −8 922 −1 425
11 Átértékelési számlák 507 111 0 40 476
12 Saját tőke 108 892 101 0
Források összesen 5 199 822 97 466 39 669
8 April 2020
Commentary