European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. aprill 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 509 866 0 39 268
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 357 163 −691 7 921
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 901 45 847
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 276 263 −736 7 074
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 148 298 10 490 −1 518
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 154 −691 −90
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 154 −691 −90
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 869 175 43 100 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 444 −611 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 868 730 43 713 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −3 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 070 −225 5
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Muud väärtpaberid 204 706 2 176 −2 148
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 322 −6 −2
9 Muud varad 287 075 1 576 3 995
Varad kokku 5 199 822 97 466 39 669
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 319 486 6 385 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 116 407 94 930 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 250 850 38 395 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 067 1 033 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 479 633 −1 165 0
  5.1 Valitsussektor 348 478 −1 024 0
  5.2 Muud kohustused 131 154 −141 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 320 952 4 899 −10
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 251 −60 96
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 983 265 −43
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 983 265 −43
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 945 0 574
10 Muud kohustused 267 096 −8 922 −1 425
11 Ümberhindluskontod 507 111 0 40 476
12 Kapital ja reservid 108 892 101 0
Kohustused kokku 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020