European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 aprilie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 509 866 0 39 268
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 357 163 −691 7 921
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 901 45 847
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 276 263 −736 7 074
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 148 298 10 490 −1 518
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 154 −691 −90
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 154 −691 −90
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 869 175 43 100 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 444 −611 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 868 730 43 713 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −3 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 070 −225 5
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Alte titluri de valoare 204 706 2 176 −2 148
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 322 −6 −2
9 Alte active 287 075 1 576 3 995
Total active 5 199 822 97 466 39 669
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 319 486 6 385 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 116 407 94 930 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Facilitatea de depozit 250 850 38 395 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 067 1 033 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 479 633 −1 165 0
  5.1 Administrație publică 348 478 −1 024 0
  5.2 Alte pasive 131 154 −141 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 320 952 4 899 −10
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 251 −60 96
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 983 265 −43
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 983 265 −43
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 945 0 574
10 Alte pasive 267 096 −8 922 −1 425
11 Conturi de reevaluare 507 111 0 40 476
12 Capital și rezerve 108 892 101 0
Total pasive 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020