European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. dubna 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 509 866 0 39 268
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 357 163 −691 7 921
  2.1 Pohledávky za MMF 80 901 45 847
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 276 263 −736 7 074
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 148 298 10 490 −1 518
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 154 −691 −90
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 154 −691 −90
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 869 175 43 100 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 444 −611 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 868 730 43 713 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −3 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 070 −225 5
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 959 699 43 913 −9 910
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 754 993 41 737 −7 762
  7.2 Ostatní cenné papíry 204 706 2 176 −2 148
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 322 −6 −2
9 Ostatní aktiva 287 075 1 576 3 995
Aktiva celkem 5 199 822 97 466 39 669
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 319 486 6 385 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 116 407 94 930 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 865 557 56 534 0
  2.2 Vkladová facilita 250 850 38 395 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 067 1 033 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 479 633 −1 165 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 348 478 −1 024 0
  5.2 Ostatní závazky 131 154 −141 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 320 952 4 899 −10
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 251 −60 96
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 983 265 −43
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 983 265 −43
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 945 0 574
10 Ostatní závazky 267 096 −8 922 −1 425
11 Účty přecenění 507 111 0 40 476
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 892 101 0
Pasiva celkem 5 199 822 97 466 39 669
Annexes
8 April 2020