Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. lipnja 2016.

21. lipnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. lipnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 263,6 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
16. lipnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 5 mil. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 345,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,1 mlrd. EUR na 1.081,7 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 65,9 mlrd. EUR na 183,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 17,4 mlrd. EUR na 179 mlrd. EUR. U srijedu, 15. lipnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 50,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 49,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 321,2 mlrd. EUR (u odnosu na 340,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 20,2 mlrd. EUR na 1.191,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 17. lipnja 2016.

Razlika u odnosu na

10. lipnja 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

10. lipnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 18,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,8 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 181,1 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,6 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 2,2 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 851,7 mlrd. EUR +16,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 32,6 mlrd. EUR na 611,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 297 983 −2 017
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 572 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 411 −2 016
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 081 818
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 759 −1 019
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 759 −1 019
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 500 395 −1 728
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 49 140 −1 708
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 177 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 78 −20
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 107 722 292
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 537 007 19 681
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 191 446 20 184
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 345 561 −503
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 984 0
9 Ostala imovina 213 379 −305
Ukupno imovina 3 109 588 15 723
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 081 683 −72
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 932 612 −51 726
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 611 199 −32 630
  2.2 Novčani depoziti 321 203 −19 063
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 210 −34
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 984 95
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 287 398 66 460
  5.1 Opća država 183 740 65 891
  5.2 Ostale obveze 103 657 569
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 59 675 1 480
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 926 −420
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 006 −972
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 006 −972
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 203 755 857
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 99 014 21
Ukupno obveze 3 109 588 15 723
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije