Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.6.2016

21.6.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.6.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 263,6 miljardiin euroon eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.6.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 345,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 1 081,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 65,9 miljardilla eurolla 183,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 17,4 miljardilla eurolla 179 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.6.2016 erääntyi 50,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 49,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 321,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 340,3 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 20,2 miljardilla eurolla 1 191,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 17.6.2016

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna:

erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 18,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,8 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 181,1 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,6 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 2,2 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 851,7 miljardia euroa +16,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 111,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 32,6 miljardilla eurolla 611,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 377 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 297 983 −2 017
  2.1 Saamiset IMF:ltä 76 572 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 411 −2 016
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 081 818
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 759 −1 019
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 759 −1 019
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 500 395 −1 728
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 49 140 −1 708
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 177 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 78 −20
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 107 722 292
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 537 007 19 681
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 191 446 20 184
  7.2 Muut arvopaperit 345 561 −503
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 984 0
9 Muut saamiset 213 379 −305
Vastaavaa yhteensä 3 109 588 15 723
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 081 683 −72
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 932 612 −51 726
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 611 199 −32 630
  2.2 Talletusmahdollisuus 321 203 −19 063
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 210 −34
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 984 95
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 287 398 66 460
  5.1 Julkisyhteisöt 183 740 65 891
  5.2 Muut 103 657 569
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 59 675 1 480
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 926 −420
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 006 −972
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 006 −972
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 0
10 Muut velat 203 755 857
11 Arvonmuutostilit 375 994 0
12 Pääoma ja rahastot 99 014 21
Vastattavaa yhteensä 3 109 588 15 723
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle