Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. juuni 2016

21. juuni 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. juunil 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 263,6 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. juuni 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas selle likviidsust lisava tehingu seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 345,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,1 miljardi euro võrra 1081,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 65,9 miljardi euro võrra 183,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 17,4 miljardi euro võrra 179 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. juunil 2016 möödus 50,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 321,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 340,3 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,2 miljardi euro võrra 1191,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 17. juuni 2016

Erinevus võrreldes

10. juuniga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

10. juuniga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 18,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,8 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 181,1 miljardit eurot +1,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,6 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 2,2 miljardit eurot +1,9 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 851,7 miljardit eurot +16,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,6 miljardi euro võrra 611,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 297 983 −2 017
  2.1 Nõuded RVFle 76 572 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 411 −2 016
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 081 818
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 759 −1 019
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 759 −1 019
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 500 395 −1 728
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 49 140 −1 708
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 177 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 78 −20
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 107 722 292
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 537 007 19 681
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 191 446 20 184
  7.2 Muud väärtpaberid 345 561 −503
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 984 0
9 Muud varad 213 379 −305
Varad kokku 3 109 588 15 723
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 081 683 −72
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 932 612 −51 726
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 611 199 −32 630
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 321 203 −19 063
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 210 −34
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 984 95
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 287 398 66 460
  5.1 Valitsussektor 183 740 65 891
  5.2 Muud kohustused 103 657 569
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 59 675 1 480
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 926 −420
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 006 −972
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 006 −972
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 203 755 857
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 99 014 21
Kohustused kokku 3 109 588 15 723
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid