Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. birželio 17 d.

2016 m. birželio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. birželio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 263,6 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. birželio 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 345,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 1 081,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 65,9 mlrd. eurų – iki 183,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,4 mlrd. eurų – iki 179 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. birželio 15 d., baigėsi 50,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 49,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 321,2 mlrd. eurų (palyginti su 340,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,2 mlrd. eurų – iki 1 191,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. birželio 17 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 10 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. birželio 10 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 18,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,8 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 181,1 mlrd. eurų +1,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,6 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 2,2 mlrd. eurų +1,9 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 851,7 mlrd. eurų +16,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 111,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 32,6 mlrd. eurų – iki 611,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 377 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 297 983 −2 017
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 572 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 411 −2 016
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 081 818
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 759 −1 019
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 759 −1 019
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 500 395 −1 728
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 49 140 −1 708
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 177 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 78 −20
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 107 722 292
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 537 007 19 681
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 191 446 20 184
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 345 561 −503
8 Valdžios skola eurais 26 984 0
9 Kitas turtas 213 379 −305
Visas turtas 3 109 588 15 723
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 081 683 −72
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 932 612 −51 726
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 611 199 −32 630
  2.2 Indėlių galimybė 321 203 −19 063
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 210 −34
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 984 95
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 287 398 66 460
  5.1 Valdžiai 183 740 65 891
  5.2 Kiti įsipareigojimai 103 657 569
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 59 675 1 480
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 926 −420
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 006 −972
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 006 −972
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 755 857
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 014 21
Visi įsipareigojimai 3 109 588 15 723
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai