Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 iunie 2016

21 iunie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 iunie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 263,6 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
16 iunie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 5 milioane USD -

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 345,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 1 081,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 65,9 miliarde EUR, până la 183,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 17,4 miliarde EUR, până la 179 de miliarde EUR. Miercuri, 15 iunie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 50,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 49,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 321,2 miliarde EUR (față de 340,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 20,2 miliarde EUR, până la 1 191,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 17 iunie 2016

Modificări față de

10 iunie 2016 – achiziții

Modificări față de

10 iunie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 18,1 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,8 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 181,1 miliarde EUR +1,2 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 19,6 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 2,2 miliarde EUR +1,9 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 851,7 miliarde EUR +16,9 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 111,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 32,6 miliarde EUR, până la 611,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 377 277 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 297 983 −2 017
  2.1 Creanţe asupra FMI 76 572 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 411 −2 016
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 081 818
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 759 −1 019
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 759 −1 019
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 500 395 −1 728
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 49 140 −1 708
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 177 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 78 −20
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 107 722 292
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 537 007 19 681
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 191 446 20 184
  7.2 Alte titluri 345 561 −503
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 984 0
9 Alte active 213 379 −305
Total active 3 109 588 15 723
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 081 683 −72
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 932 612 −51 726
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 611 199 −32 630
  2.2 Facilitatea de depozit 321 203 −19 063
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 210 −34
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 984 95
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 287 398 66 460
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 183 740 65 891
  5.2 Alte angajamente 103 657 569
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 59 675 1 480
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 926 −420
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 006 −972
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 006 −972
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 57 542 0
10 Alte pasive 203 755 857
11 Conturi de reevaluare 375 994 0
12 Capital şi rezerve 99 014 21
Total pasive 3 109 588 15 723
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media