Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. június 17.

2016. június 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. június 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 263,6 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban lebonyolított ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. június 16. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 345,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 1081,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 65,9 milliárd euróval, 183,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 17,4 milliárd euróval 179 milliárd euróra emelkedett. 2016. június 15-én, szerdán lejárt egy 50,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 49,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 321,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 340,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,2 milliárd euróval, 1191,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. június 17-én

Változás

2016. június 10-hez képest – vétel

Változás

2016. június 10-hez képest – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program 18,1 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,8 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 181,1 milliárd EUR +1,2 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 19,6 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR -
Vállalati szektort érintő vásárlási program 2,2 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 851,7 milliárd EUR +16,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 111,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,6 milliárd euróval 611,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 377 277 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 297 983 −2 017
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 572 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 411 −2 016
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 081 818
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 759 −1 019
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 759 −1 019
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 500 395 −1 728
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 49 140 −1 708
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 177 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 78 −20
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 107 722 292
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 537 007 19 681
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 191 446 20 184
  7.2 Egyéb értékpapírok 345 561 −503
8 Euróban denominált államadósság 26 984 0
9 Egyéb eszközök 213 379 −305
Eszközök összesen 3 109 588 15 723
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 081 683 −72
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 932 612 −51 726
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 611 199 −32 630
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 321 203 −19 063
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 210 −34
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 984 95
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 287 398 66 460
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 183 740 65 891
  5.2 Egyéb kötelezettségek 103 657 569
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 59 675 1 480
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 926 −420
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 006 −972
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 006 −972
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 542 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 755 857
11 Átértékelési számlák 375 994 0
12 Saját tőke 99 014 21
Források összesen 3 109 588 15 723
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok