Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. siječnja 2016.

2. veljače 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 29. siječnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,1 mlrd. EUR na 270,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
28. siječnja 2016.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 102 mil. USD 90 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,6 mlrd. EUR na 353,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,1 mlrd. EUR na 1.062,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 9,5 mlrd. EUR na 107,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 15 mlrd. EUR na 312,1 mlrd. EUR. U srijedu, 27. siječnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 65,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 18,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 13,6 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 221,8 mlrd. EUR (u odnosu na 207,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 17,7 mlrd. EUR na 864,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 29. siječnja 2016. Razlika u odnosu na 22. siječnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 22. siječnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,8 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 150,5 mlrd. EUR +2 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 17,6 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 544,2 mlrd. EUR +14,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,9 mlrd. EUR na 556,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 338 713 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 305 491 −2 480
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 501 109
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 224 990 −2 589
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 281 1 442
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 380 773
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 380 773
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 534 037 −725
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 68 964 3 767
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 464 980 −4 564
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 94 72
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 141 −510
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 218 149 16 057
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 864 341 17 616
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 353 808 −1 559
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 145 0
9 Ostala imovina 216 993 −753
Ukupno imovina 2 808 331 13 804
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 062 611 1 109
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 778 386 21 228
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 556 472 6 904
  2.2 Novčani depoziti 221 820 14 399
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 95 −75
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 082 13
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 195 818 −9 041
  5.1 Opća država 107 932 −9 492
  5.2 Ostale obveze 87 886 451
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 489 1 369
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 808 −490
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 056 −605
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 056 −605
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 179 0
10 Ostale obveze 214 095 220
11 Računi revalorizacije 346 172 0
12 Kapital i pričuve 97 635 0
Ukupno obveze 2 808 331 13 804
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije