Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.1.2016

2.2.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.1.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 270,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.1.2016  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 102 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 353,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 1 062,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,5 miljardilla eurolla 107,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15 miljardilla eurolla 312,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.1.2016 erääntyi 65,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 18,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 13,6 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 221,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 207,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 17,7 miljardilla eurolla 864,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 29.1.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,8 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 150,5 miljardia euroa +2 miljardia euroa -0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 17,6 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 544,2 miljardia euroa +14,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,9 miljardilla eurolla 556,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 338 713 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 305 491 −2 480
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 501 109
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 224 990 −2 589
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 281 1 442
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 380 773
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 380 773
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 037 −725
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 68 964 3 767
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 464 980 −4 564
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 94 72
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 114 141 −510
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 218 149 16 057
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 864 341 17 616
  7.2 Muut arvopaperit 353 808 −1 559
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 145 0
9 Muut saamiset 216 993 −753
Vastaavaa yhteensä 2 808 331 13 804
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 062 611 1 109
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 778 386 21 228
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 556 472 6 904
  2.2 Talletusmahdollisuus 221 820 14 399
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 95 −75
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 082 13
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 195 818 −9 041
  5.1 Julkisyhteisöt 107 932 −9 492
  5.2 Muut 87 886 451
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 489 1 369
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 808 −490
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 056 −605
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 056 −605
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 179 0
10 Muut velat 214 095 220
11 Arvonmuutostilit 346 172 0
12 Pääoma ja rahastot 97 635 0
Vastattavaa yhteensä 2 808 331 13 804
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle