Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 ianuarie 2016

2 februarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 ianuarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,1 miliarde EUR, până la 270,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
28 ianuarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 102 milioane USD 90 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 353,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 1,1 miliarde EUR, până la 1 062,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 9,5 miliarde EUR, până la 107,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 15 miliarde EUR, până la 312,1 miliarde EUR. Miercuri, 27 ianuarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 65,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69 de miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 18,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 13,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 221,8 miliarde EUR (față de 207,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,7 miliarde EUR, până la 864,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 29 ianuarie 2016 Modificări față de 22 ianuarie 2016 – achiziții Modificări față de 22 ianuarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,3 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 150,5 miliarde EUR +2 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 17,6 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 544,2 miliarde EUR +14,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 6,9 miliarde EUR, până la 556,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 305 491 −2 480
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 501 109
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 224 990 −2 589
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 281 1 442
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 380 773
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 380 773
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 037 −725
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 68 964 3 767
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 464 980 −4 564
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 94 72
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 141 −510
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 218 149 16 057
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 864 341 17 616
  7.2 Alte titluri 353 808 −1 559
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 145 0
9 Alte active 216 993 −753
Total active 2 808 331 13 804
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 062 611 1 109
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 778 386 21 228
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 556 472 6 904
  2.2 Facilitatea de depozit 221 820 14 399
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 95 −75
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 082 13
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 195 818 −9 041
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 107 932 −9 492
  5.2 Alte angajamente 87 886 451
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 489 1 369
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 808 −490
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 3 056 −605
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 3 056 −605
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 214 095 220
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 97 635 0
Total pasive 2 808 331 13 804
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media