Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. január 29.

2016. február 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. január 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval 270,7 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. január 28.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 102 millió USD 90 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval 353,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval 1062,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,5 milliárd euróval csökkent, 107,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 15 milliárd euróval csökkent 312,1 milliárd euróra. 2016. január 27-én, szerdán lejárt egy 65,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 18,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 13,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 221,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 207,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,7 milliárd euróval 864,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. január 29-én Változás 2016. január 22-éhez képest – vétel Változás 2016. január 22-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,3 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 150,5 milliárd EUR + 2 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 17,6 milliárd EUR + 1,8 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 544,2 milliárd EUR + 14,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 6,9.1 tétel) 2 milliárd euróval, 556,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 305 491 −2 480
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 501 109
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 224 990 −2 589
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 281 1 442
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 380 773
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 380 773
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 037 −725
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 68 964 3 767
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 464 980 −4 564
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 94 72
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 141 −510
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 218 149 16 057
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 864 341 17 616
  7.2 Egyéb értékpapírok 353 808 −1 559
8 Euróban denominált államadósság 25 145 0
9 Egyéb eszközök 216 993 −753
Eszközök összesen 2 808 331 13 804
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 062 611 1 109
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 778 386 21 228
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 556 472 6 904
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 221 820 14 399
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 95 −75
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 082 13
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 195 818 −9 041
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 107 932 −9 492
  5.2 Egyéb kötelezettségek 87 886 451
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 489 1 369
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 808 −490
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 056 −605
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 3 056 −605
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 095 220
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 97 635 0
Források összesen 2 808 331 13 804
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok