Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. jaanuar 2016

2. veebruar 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. jaanuaril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,1 miljardi euro võrra 270,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. jaanuar 2016  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 102 miljonit USA dollarit 90 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 353,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 1062,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,5 miljardi euro võrra 107,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15 miljardi euro võrra 312,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. jaanuaril 2016 möödus 65,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 18,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 221,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 207,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17,7 miljardi euro võrra 864,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 29. jaanuar 2016 Erinevus võrreldes 22. jaanuariga 2016 – ost Erinevus võrreldes 22. jaanuariga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,8 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 150,5 miljardit eurot +2 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 17,6 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 544,2 miljardit eurot +14,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,9 miljardi euro võrra 556,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 338 713 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 305 491 −2 480
  2.1 Nõuded RVFle 80 501 109
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 224 990 −2 589
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 281 1 442
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 380 773
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 380 773
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 037 −725
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 68 964 3 767
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 464 980 −4 564
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 94 72
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 141 −510
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 218 149 16 057
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 864 341 17 616
  7.2 Muud väärtpaberid 353 808 −1 559
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 145 0
9 Muud varad 216 993 −753
Varad kokku 2 808 331 13 804
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 062 611 1 109
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 778 386 21 228
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 556 472 6 904
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 221 820 14 399
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 95 −75
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 082 13
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 195 818 −9 041
  5.1 Valitsussektor 107 932 −9 492
  5.2 Muud kohustused 87 886 451
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 489 1 369
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 808 −490
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 056 −605
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 056 −605
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 179 0
10 Muud kohustused 214 095 220
11 Ümberhindluskontod 346 172 0
12 Kapital ja reservid 97 635 0
Kohustused kokku 2 808 331 13 804
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid