Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. sausio 29 d.

2016 m. vasario 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. sausio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 270,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. sausio 28 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 102 mln. JAV dolerių 90 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 353,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 1 062,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,5 mlrd. eurų – iki 107,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15 mlrd. eurų – iki 312,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. sausio 27 d., baigėsi 65,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. sausio 29 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 18,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 13,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 221,8 mlrd. eurų (palyginti su 207,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,7 mlrd. eurų – iki 864,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. sausio 29 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 22 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. sausio 22 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų −0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 150,5 mlrd. eurų +2 mlrd. eurų −0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 17,6 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 544,2 mlrd. eurų +14,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 556,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 305 491 −2 480
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 501 109
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 224 990 −2 589
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 281 1 442
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 380 773
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 380 773
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 037 −725
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 68 964 3 767
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 464 980 −4 564
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 94 72
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 141 −510
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 218 149 16 057
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 864 341 17 616
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 353 808 −1 559
8 Valdžios skola eurais 25 145 0
9 Kitas turtas 216 993 −753
Visas turtas 2 808 331 13 804
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 062 611 1 109
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 778 386 21 228
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 556 472 6 904
  2.2 Indėlių galimybė 221 820 14 399
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 95 −75
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 082 13
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 195 818 −9 041
  5.1 Valdžiai 107 932 −9 492
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 886 451
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 489 1 369
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 808 −490
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 056 −605
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 056 −605
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 095 220
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 635 0
Visi įsipareigojimai 2 808 331 13 804
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai