Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. veljače 2015.

3. ožujka 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. veljače 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,7 milijarda EUR na 246,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 milijarde EUR na 377,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,0 milijarde EUR na 1.007,0 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 18,1 milijardu EUR na 52,4 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 8,9 milijarda EUR na 451,6 milijarda EUR. U srijedu, 25. veljače 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 122,1 milijardu EUR, a namirena je nova u visini 165,4 milijarde EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 8,9 milijarda EUR u sklopu operacije dugoročnijeg refinanciranja. Nadalje, dospjele su operacije dugoročnijeg refinanciranja u visini 101,4 milijarde EUR, a namirena je nova operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 54,0 milijarde EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 1,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 37,1 milijardu EUR (u odnosu na 42,0 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,7 milijarda EUR na 234,2 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 27. veljače 2015. Razlika u odnosu na 20. veljače 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 20. veljače 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,6 mlrd. EUR - 0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,0 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 51,2 mlrd. EUR 2,5 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 3,5 mlrd. EUR 0,5 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 5,6 milijarda EUR na 235,0 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 278 539 2 874
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 400 −324
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 199 139 3 199
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 043 −2 350
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 023 1 361
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 023 1 361
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 488 659 −13 889
5.1 Glavne operacije refinanciranja 165 352 43 238
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 322 959 −56 264
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 326 −880
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 22 17
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 124 869 2 968
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 611 585 1 450
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 234 176 2 651
7.2 Ostali vrijednosni papiri 377 409 −1 201
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 226 586 −4 373
Ukupno imovina 2 155 836 −11 958
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 006 962 1 962
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 272 032 659
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 234 965 5 618
2.2 Novčani depoziti 37 067 −4 917
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −42
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 304 −14
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 97 374 −12 794
5.1 Opća država 52 387 −18 072
5.2 Ostale obveze 44 987 5 278
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 62 479 −2 871
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 197 252
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 608 −412
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 608 −412
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 220 145 1 261
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 464 0
Ukupno obveze 2 155 836 −11 958

Kontaktni podatci za medije