Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 februarie 2015

3 martie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 februarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 0,7 miliarde EUR, până la 246,4 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 377,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o creștere de 2,0 miliarde EUR, până la 1 007,0 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 18,1 miliarde EUR, până la 52,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 8,9 miliarde EUR, până la 451,6 miliarde EUR. Miercuri, 25 februarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 122,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 165,4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 8,9 miliarde EUR aferentă unei operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență. În plus, operațiuni de refinanțare pe termen mai lung, în valoare de 101,4 miliarde EUR, au ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 54,0 miliarde EUR, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 37,1 miliarde EUR (față de 42,0 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 2,7 miliarde EUR, până la 234,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 27 februarie 2015 Modificări față de 20 februarie 2015 – achiziții Modificări față de 20 februarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,6 miliarde EUR - 0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 51,2 miliarde EUR 2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 3,5 miliarde EUR 0,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 5,6 miliarde EUR, până la 235,0 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 278 539 2 874
2.1 Creanţe asupra FMI 79 400 −324
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 199 139 3 199
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 33 043 −2 350
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 023 1 361
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 023 1 361
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 488 659 −13 889
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 165 352 43 238
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 959 −56 264
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 326 −880
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 17
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 124 869 2 968
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 611 585 1 450
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 234 176 2 651
7.2 Alte titluri 377 409 −1 201
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 226 586 −4 373
Total active 2 155 836 −11 958
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 006 962 1 962
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 272 032 659
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 234 965 5 618
2.2 Facilitatea de depozit 37 067 −4 917
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −42
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 304 −14
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 97 374 −12 794
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 52 387 −18 072
5.2 Alte angajamente 44 987 5 278
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 62 479 −2 871
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 197 252
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 608 −412
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 608 −412
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 220 145 1 261
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 464 0
Total pasive 2 155 836 −11 958
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media