Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. veebruar 2015

3. märts 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. veebruaril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 246,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 377,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,0 miljardi euro võrra 1007,0 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,1 miljardi euro võrra 52,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 8,9 miljardi euro võrra 451,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. veebruaril 2015 möödus 122,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 165,4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 8,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooniga. Lisaks möödus 101,4 miljardi euro väärtuses pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 54,0 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 37,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 42,0 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,7 miljardi euro võrra 234,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 27. veebruar 2015 Erinevus võrreldes 20. veebruariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 20. veebruariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,6 miljardit eurot 0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 51,2 miljardit eurot 2,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 3,5 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5,6 miljardi euro võrra 235,0 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 278 539 2 874
2.1 Nõuded RVFle 79 400 −324
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 199 139 3 199
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 043 −2 350
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 023 1 361
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 023 1 361
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 488 659 −13 889
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 165 352 43 238
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 959 −56 264
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 326 −880
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 17
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 124 869 2 968
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 611 585 1 450
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 234 176 2 651
7.2 Muud väärtpaberid 377 409 −1 201
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 226 586 −4 373
Varad kokku 2 155 836 −11 958
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 006 962 1 962
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 272 032 659
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 234 965 5 618
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 37 067 −4 917
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −42
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 304 −14
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 97 374 −12 794
5.1 Valitsussektor 52 387 −18 072
5.2 Muud kohustused 44 987 5 278
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 62 479 −2 871
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 197 252
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 608 −412
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 608 −412
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 220 145 1 261
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 464 0
Kohustused kokku 2 155 836 −11 958

Kontaktandmed