Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. február 27.

2015. március 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. február 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,7 milliárd euróval nőtt, 246,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval, 377,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,0 milliárd euróval, 1007,0 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,1 milliárd euróval csökkent, 52,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 8,9 milliárd euróval csökkent, 451,6 milliárd euróra. 2015. február 25-én, szerdán lejárt egy 122,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 165,4 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 8,9 milliárd euro értékben. Emellett egy 101,4 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek futamideje járt le, és 54,0 milliárd euro értékű új műveletet számoltak el.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 37,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 42,0 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,7 milliárd euróval 234,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. február 27-én Különbség 2015. február 20-hoz képest – vétel Különbség 2015. február 20-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 26,6 milliárd EUR - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 12,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 51,2 milliárd EUR 2,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 3,5 milliárd EUR 0,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5,6 milliárd euróval, 235,0 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 278 539 2 874
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 400 −324
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 199 139 3 199
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 33 043 −2 350
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 023 1 361
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 023 1 361
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 488 659 −13 889
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 165 352 43 238
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 959 −56 264
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 326 −880
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 17
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 124 869 2 968
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 611 585 1 450
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 234 176 2 651
7.2 Egyéb értékpapírok 377 409 −1 201
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 226 586 −4 373
Eszközök összesen 2 155 836 −11 958
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 006 962 1 962
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 272 032 659
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 234 965 5 618
2.2 Betéti rendelkezésre állás 37 067 −4 917
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −42
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 304 −14
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 97 374 −12 794
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 52 387 −18 072
5.2 Egyéb kötelezettségek 44 987 5 278
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 62 479 −2 871
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 197 252
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 608 −412
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 608 −412
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 145 1 261
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 464 0
Források összesen 2 155 836 −11 958

Médiakapcsolatok