Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.2.2015

3.3.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.2.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 246,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 377,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,0 miljardilla eurolla 1 007,0 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,1 miljardilla eurolla 52,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 8,9 miljardilla eurolla 451,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.2.2015 erääntyi 122,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 165,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 8,9 miljardia euroa ennen eräpäivää. Viikon aikana erääntyi 101,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 54,0 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 37,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 42,0 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 234,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 27.2.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,6 miljardia euroa - 0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 51,2 miljardia euroa 2,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 3,5 miljardia euroa 0,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,6 miljardilla eurolla 235,0 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 278 539 2 874
2.1 Saamiset IMF:ltä 79 400 −324
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 199 139 3 199
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 043 −2 350
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 023 1 361
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 023 1 361
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 488 659 −13 889
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 165 352 43 238
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 959 −56 264
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 326 −880
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 17
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 124 869 2 968
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 611 585 1 450
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 234 176 2 651
7.2 Muut arvopaperit 377 409 −1 201
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 226 586 −4 373
Vastaavaa yhteensä 2 155 836 −11 958
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 006 962 1 962
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 272 032 659
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 234 965 5 618
2.2 Talletusmahdollisuus 37 067 −4 917
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −42
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 304 −14
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 97 374 −12 794
5.1 Julkisyhteisöt 52 387 −18 072
5.2 Muut 44 987 5 278
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 62 479 −2 871
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 197 252
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 608 −412
8.1 Talletukset ja muut velat 6 608 −412
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 220 145 1 261
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 464 0
Vastattavaa yhteensä 2 155 836 −11 958

Yhteyshenkilöt