Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Οκτωβρίου 2010

6 Οκτωβρίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Οκτωβρίου 2010, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 17,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14,5 δισεκ. ευρώ σε 176,8 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, καθώς και σε συναλλαγές παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
30 Σεπτεμβρίου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 307 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,8 δισεκ. ευρώ σε 814,8 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,5 δισεκ. ευρώ σε 98,1 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 43,7 δισεκ. ευρώ σε 403,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 153,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 166,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 61,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 61,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 έληξαν πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 225,1 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών, έξι και δώδεκα μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 104 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών. Την ίδια ημέρα διακανονίστηκε πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 29,4 δισεκ. ευρώ και διάρκειας έξι ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 49,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 84,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1.535 εκατ. ευρώ σε 124,3 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο διακανονισμό αγορών ύψους 1.384 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και σε προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου ύψους 151 εκατ. ευρώ. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Οκτωβρίου 2010 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 63,3 δισεκ. ευρώ και 61 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 30,8 δισεκ. ευρώ σε 190,3 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 1η Οκτωβρίου 2010 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 960,580 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,3648 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

113,68 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1399 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.411 0 −17.538
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 219.630 362 −16.997
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 70.084 188 −3.964
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 149.546 175 −13.032
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.921 −542 −2.236
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.649 311 17
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.649 311 17
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 514.117 −78.386 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 166.361 12.590 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 316.744 −120.721 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 29.443 29.443 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.559 359 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 9 −57 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.252 −1.328 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 431.319 1.858 177
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 124.308 1.384 151
7.2 Λοιποί τίτλοι 307.011 474 26
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.975 0 −66
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 262.611 8.094 802
Σύνολο ενεργητικού 1.865.885 −69.630 −35.841
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 814.844 2.827 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 301.299 −65.400 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 190.274 −30.751 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 49.471 −34.648 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 61.500 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 54 −1 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.345 −116 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 104.923 −6.541 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 98.073 −6.521 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.849 −19 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 41.908 1.546 −42
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.067 −969 −104
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.065 707 −1.475
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 13.065 707 −1.475
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.665 0 −3.046
10 Λοιπές υποχρεώσεις 158.838 −1.684 904
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 296.740 0 −32.078
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 0 0
Σύνολο παθητικού 1.865.885 −69.630 −35.841

Εκπρόσωποι Τύπου