Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. október 1.

2010. október 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. október 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 17,5 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 14,5 milliárd euróval csökkent, 176,8 milliárd euróra. A csökkenés a követelések és kötelezettségek negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveleteknek (lásd alább) volt betudható.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. szeptember 30. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 307 milliárd euróra emelkedett, elsősorban ügyfél- és portfólióügyletek miatt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval nőtt, 814,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,5 milliárd euróval csökkent, 98,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 43,7 milliárd euróval csökkent, 403,1 milliárd euróra. 2010. szeptember 29-én, szerdán lejárt egy 153,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 166,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 61,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 61,5 milliárd euro értékben. 2010. szeptember 30-án, csütörtökön 225,1 milliárd euro összegben, három, hat és tizenkét hónapos hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek jártak le, és újabb, három hónapos lejáratú műveletet számoltak el 104 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy likviditásbővítő finomhangoló művelet keretében 29,4 milliárd eurót számoltak el hatnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 49,5 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 84,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 1535 millió euróval 124,3 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 1384 millió eurót kitevő értékpapír-vásárlás, valamint a 151 millió eurónak megfelelő negyedévvégi kiigazítás áll. Így a 2010. október 1-jével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 63,3 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Az Értékpapír-piaci Program és a kötvényvásárlási program portfólióját is a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,8 milliárd euróval 190,3 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2010. október 1-jén a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 960,580 EUR/finom uncia

USD: 1,3648 JPY/EUR

JPY: 113,68 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1399 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 411 0 −17 538
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 630 362 −16 997
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 70 084 188 −3 964
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 546 175 −13 032
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 921 −542 −2 236
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 649 311 17
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 649 311 17
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 514 117 −78 386 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 166 361 12 590 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 316 744 −120 721 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 29 443 29 443 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 559 359 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 9 −57 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 252 −1 328 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 431 319 1 858 177
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 124 308 1 384 151
7.2 Egyéb értékpapírok 307 011 474 26
8 Euróban denominált államadósság 34 975 0 −66
9 Egyéb eszközök 262 611 8 094 802
Eszközök összesen 1 865 885 −69 630 −35 841
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 814 844 2 827 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 301 299 −65 400 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 190 274 −30 751 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 49 471 −34 648 0
2.3 Lekötött betétek 61 500 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 54 −1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 345 −116 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 104 923 −6 541 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 98 073 −6 521 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 849 −19 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 908 1 546 −42
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 067 −969 −104
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 065 707 −1 475
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 065 707 −1 475
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0 −3 046
10 Egyéb kötelezettségek 158 838 −1 684 904
11 Átértékelési számlák 296 740 0 −32 078
12 Saját tőke 78 191 0 0
Források összesen 1 865 885 −69 630 −35 841

Médiakapcsolatok