Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
  • 30. travnja 2020.

Odluke o monetarnoj politici

Upravno vijeće ESB-a na današnjem je sastanku donijelo sljedeće odluke o monetarnoj politici:

1) Dodatno su ublaženi uvjeti za ciljane operacije dugoročnijeg refinanciranja (operacije TLTRO III). Naime, Upravno vijeće odlučilo je smanjiti kamatnu stopu na operacije TLTRO III u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. na kamatnu stopu koja je 50 baznih bodova manja od prosječne kamatne stope na glavne operacije refinanciranja Eurosustava u istom razdoblju. Osim toga, za druge ugovorne strane čije prihvatljivo neto kreditiranje dosegne prag obujma kreditiranja, kamatna stopa u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. bit će 50 baznih bodova manja od prosječne kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja u istom razdoblju.

2) Nova serija hitnih operacija dugoročnijeg refinanciranja zbog pandemije (engl. pandemic emergency longer-term refinancing operations, operacije PELTRO), koje neće biti ciljane, provodit će se kako bi se uspostavom učinkovitog likvidnosnog zaštitnog mehanizma pridonijelo lividnosnim uvjetima u financijskom sustavu europodučja te održavanju nesmetanog funkcioniranja tržišta novca. Riječ je o sedam dodatnih operacija refinanciranja koje će se početi provoditi u svibnju 2020. i u više koraka dospijevati u razdoblju od srpnja do rujna 2021. u skladu s trajanjem mjera za ublažavanje zahtjeva povezanih s kolateralom. Provodit će se kao raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom koja će biti 25 baznih bodova manja od prosječne kamatne stope na glavne operacije refinanciranja u razdoblju trajanja svake operacije PELTRO.

3) Od kraja ožujka provode se kupnje u sklopu novog programa Upravnog vijeća – hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) – u ukupnom iznosu od 750 mlrd. EUR radi općenitog ublažavanja monetarne politike te kako bi se umanjili ozbiljni rizici za transmisijski mehanizam monetarne politike i izglede europodručja koji proizlaze iz pandemije koronavirusa. Te će se kupnje i dalje provoditi fleksibilno u pogledu vremena, kategorija imovine i jurisdikcija. Upravno vijeće provodit će neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu programa PEPP dok ne zaključi da je kriza prouzročena koronavirusom prošla, a u svakom slučaju do kraja ove godine.

4) Osim toga, nastavit će se provoditi neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira mjesečnom dinamikom od 20 mlrd. EUR, a do kraja ove godine nastavit će se i privremene dodatne kupnje u ukupnom iznosu od 120 mlrd. EUR. Upravno vijeće i dalje očekuje da će se mjesečne neto kupnje vrijednosnih papira u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira provoditi onoliko dugo koliko to bude potrebno za jačanje akomodativnog utjecaja ključnih kamatnih stopa i prestati nedugo prije nego što počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a.

5) Glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira i dalje će se u potpunosti reinvestirati tijekom duljeg razdoblja nakon što Upravno vijeće počne povećavati ključne kamatne stope ESB-a, u svakom slučaju onoliko dugo koliko bude potrebno za održavanje povoljnih likvidnosnih uvjeta i visokog stupnja prilagodljivosti monetarne politike.

6) Kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja te kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke i na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke ostat će nepromijenjene na razini od 0,00 %, 0,25 % odnosno –0,50 %. Upravno vijeće očekuje da će ključne kamatne stope ESB-a biti na sadašnjim ili nižim razinama dok ne vidi snažno približavanje inflacijskih izgleda razini koja je dovoljno blizu, ali ispod 2 % u projekcijskom razdoblju i ne vidi da je dinamika temeljne inflacije dosljedno u skladu s tim kretanjem.

Upravno vijeće u potpunosti je spremno povećati obujam programa PEPP i promijeniti mu sastav u mjeri u kojoj to bude potrebno i onoliko dugo koliko to bude potrebno. U svakom slučaju, spremno je po potrebi prilagoditi sve svoje instrumente kako bi osiguralo postojano kretanje inflacije prema ciljnim razinama, u skladu sa svojom opredijeljenošću za simetričnost u ciljanju inflacije.

Više pojedinosti o izmjenama uvjeta za operacije TLTRO III i o novim operacijama PELTRO objavit će se u posebnom priopćenju za javnost danas u 15.30 SEV.

Predsjednica ESB-a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.30 SEV.

Točne formulacije koje je usuglasilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije