Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 30. dubna 2020

Měnová rozhodnutí

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání přijala tato měnová rozhodnutí:

1) Podmínky cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) byly dále uvolněny. Konkrétně Rada guvernérů rozhodla snížit úrokovou sazbu z operací TLTRO III během období od června 2020 do června 2021 na 50 bazických bodů pod úroveň průměrné úrokové sazby pro hlavní refinanční operace Eurosystému ve stejném období. Dále pro protistrany, jejichž způsobilé čisté úvěrování dosáhne práh úvěrové výkonosti, bude úroková sazba v období od června 2020 do června 2021 nyní 50 bazických bodů pod úrovní průměrné úrokové sazby pro vkladovou facilitu ve stejném období.

2) Bude prováděna nová série necílených nouzových pandemických dlouhodobějších refinančních operací (angl. pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO) s cílem podpořit podmínky likvidity ve finančním systému eurozóny a přispět k zachování hladkého fungování peněžních trhů poskytnutím účinného mechanismu jištění. Operace PELTRO sestávají ze sedmi dodatečných refinančních operací, které začnou v květnu 2020 a budou postupně splatné mezi červencem a zářím 2021 v souladu s trváním zmírnění požadavků na zajištění. Budou prováděny jako nabídková řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením, s úrokovou sazbou, která je 25 bazických bodů pod úrovní průměrné úrokové sazby pro hlavní refinanční operace po dobu trvání jednotlivých operací PELTRO.

3) Od konce března se provádějí nákupy v rámci nového nouzového pandemického programu nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – PEPP) Rady guvernérů, který má celkové krytí 750 mld. EUR, s cílem uvolnit celkové nastavení měnové politiky a čelit vážným rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky a výhled eurozóny, jež představuje koronavirová pandemie. Tyto nákupy budou nadále prováděny pružným způsobem z hlediska času, jednotlivých tříd aktiv i jurisdikcí. Rada guvernérů bude provádět čisté nákupy aktiv v rámci PEPP, dokud neusoudí, že fáze koronavirové krize skončila, ale v každém případě do konce letošního roku.

4) Navíc budou pokračovat čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (angl. asset purchase programme – APP) v měsíčním objemu 20 mld. EUR společně s nákupy v rámci dočasného krytí ve výši dodatečných 120 mld. EUR do konce roku. Rada guvernérů nadále očekává, že čisté nákupy aktiv v rámci APP budou probíhat každý měsíc tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB.

5) V plném rozsahu budou pokračovat reinvestice jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP po delší dobu od chvíle, kdy Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

6) Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená, že inflační výhled v jejím horizontu projekcí výrazně konverguje k úrovni dostatečně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a že se tato konvergence konzistentně promítá do vývoje jádrové inflace.

Rada guvernérů je plně připravena zvýšit objem svého programu PEPP a upravit jeho strukturu v nutné míře a po nezbytnou dobu. V každém případě je připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, aby bylo zajištěno udržitelné směřování inflace k jejímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem v oblasti symetrie.

Další podrobnosti ke změnám podmínek operací TLTRO III a k novým operacím PELTRO budou zveřejněny v samostatných tiskových zprávách dnes odpoledne v 15.30 SEČ.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média