Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. balandžio 30 d.

Sprendimai dėl pinigų politikos

Šiandien vykusiame posėdyje ECB valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus dėl pinigų politikos:

1) Tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygos dar sušvelnintos. Kalbant konkrečiau – Valdančioji taryba nusprendė sumažinti TITRO III operacijoms taikomą palūkanų normą 2020 m. birželio mėn. – 2021 m. birželio mėn. laikotarpiu, kad ji būtų 50 bazinių punktų mažesnė už Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms tuo laikotarpiu taikomą vidutinę palūkanų normą. Be to, sandorio šalims, kurių tinkamu pripažintas grynasis skolinimasis pasiekia nustatytą skolinimo ribą, palūkanų norma 2020 m. birželio mėn. – 2021 m. birželio mėn. laikotarpiu bus 50 bazinių punktų mažesnė už vidutinę indėlių galimybės palūkanų normą tuo laikotarpiu.

2) Bus vykdomos naujos serijos netikslinės specialiosios pandeminės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (PELTRO), kuriomis siekiama užtikrinti euro zonos finansų sistemos likvidumą ir suteikiant veiksmingą likvidumo užtikrinimo priemonę prisidėti išsaugant sklandų pinigų rinkų veikimą. PELTRO – tai septynios papildomos refinansavimo operacijos; jos bus pradėtos vykdyti 2020 m. gegužės mėn., o jų terminai baigsis palaipsniui nuo 2021 m. liepos iki rugsėjo mėn., atitinkamai pagal įkaitui taikomų sąlygų sušvelninimo priemonių galiojimo laikotarpį. Jos bus vykdomos pagal fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrą ir paskirstant visą sumą. Palūkanų norma bus 25 baziniais punktais mažesnė už kiekvienos PELTRO operacijos laikotarpiu galiosiančių pagrindinių refinansavimo operacijų vidutinę palūkanų normą.

3) Nuo kovo pabaigos vykdomi pirkimai pagal Valdančiosios tarybos naująją 750 mlrd. eurų specialiąją pandeminę pirkimo programą (PEPP), skirtą sušvelninti bendrą pinigų politikos poziciją ir sumažinti koronaviruso pandemijos keliamą didelę grėsmę pinigų politikos perdavimo mechanizmui bei euro zonos perspektyvai. Šie pirkimai ir toliau bus vykdomi lanksčiai paskirstant laike, pagal turto klases ir jurisdikcijas. Valdančioji taryba vykdys grynuosius turto pirkimus pagal PEPP tol, kol, jos vertinimu, pasibaigs koronaviruso krizės etapas, tačiau bet kokiu atveju iki šių metų pabaigos.

4) Toliau iki metų pabaigos bus vykdomi grynieji pirkimai už 20 mlrd. eurų per mėnesį sumą pagal turto pirkimo programą (TPP), kartu su papildomais 120 mlrd. eurų vertės laikinais pirkimais. Valdančioji taryba tebemano, kad mėnesiniai grynieji turto pirkimai pagal TPP bus vykdomi tol, kol to reikės siekiant stiprinti skatinamąjį pinigų politikos palūkanų normų poveikį, ir bus sustabdyti netrukus prieš tai, kai ji pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas.

5) Visos pagrindinės sumos, gautos iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, bus ir toliau reinvestuojamos dar gana ilgą laiką po to, kai Valdančioji taryba pradės didinti pagrindines ECB palūkanų normas, ir bet kokiu atveju tol, kol to reikės, kad būtų užtikrintos palankios likvidumo sąlygos ir aukštas skatinamosios pinigų politikos lygis.

6) Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 %, 0,25 % ir –0,50 %. Valdančioji taryba mano, kad ECB pagrindinės palūkanų normos nesikeis arba bus mažesnės tol, kol ji neįsitikins, kad infliacijos perspektyvos rodikliai prognozuojamu laikotarpiu užtikrintai artėja prie mažesnio negu 2 %, bet jam pakankamai artimo lygio ir kad grynosios infliacijos dinamika tai nuosekliai patvirtina.

Valdančioji taryba yra visiškai pasirengusi padidinti PEPP apimtį ir pakoreguoti sudėtį, kiek tik reikės ir kol reikės. Bet kokiu atveju, laikydamasi savo įsipareigojimo užtikrinti siekį atitinkantį infliacijos lygį, ji yra pasirengusi atitinkamai koreguoti visas turimas priemones, kad laikydamasi simetrinio tikslo užtikrintų tvarią infliacijos raidą.

Pranešimai spaudai, kuriuose bus pateikta išsamesnės informacijos apie TITRO III sąlygų pakeitimus ir naująsias PELTRO, bus paskelbti šiandien 15.30 val. (Vidurio Europos laiku).

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.30 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai