Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ
  • 30 aprilie 2020

Decizii de politică monetară

În ședința de astăzi, Consiliul guvernatorilor BCE a adoptat următoarele decizii de politică monetară:

(1) condițiile aplicate operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) au fost relaxate în continuare. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis reducerea, în perioada iunie 2020-iunie 2021, a ratei dobânzii la OTRTL III cu 50 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului valabilă în cursul aceleiași perioade. De asemenea, pentru contrapartidele a căror valoare netă a creditelor acordate eligibile atinge pragul de performanță pentru creditare, rata dobânzii pentru perioada iunie 2020-iunie 2021 va fi cu 50 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit valabilă în cursul aceleiași perioade;

(2) o nouă serie de operațiuni nețintite de refinanțare pe termen mai lung în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency longer-term refinancing operation – PELTRO) va fi efectuată pentru a sprijini condițiile de lichiditate în sistemul financiar din zona euro și pentru a contribui la menținerea funcționării fără probleme a piețelor monetare prin asigurarea unui mecanism de sprijin eficace destinat furnizării de lichiditate. PELTRO constă în șapte operațiuni suplimentare de refinanțare, care vor fi inițiate în luna mai 2020 și vor ajunge la scadență în mod eșalonat în perioada iulie-septembrie 2021, în concordanță cu durata măsurilor de relaxare privind garanțiile. Acestea vor fi derulate prin intermediul unor proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală, aplicându-se o rată a dobânzii cu 25 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare valabilă pe durata fiecărei PELTRO;

(3) de la sfârșitul lunii martie, au fost efectuate achiziții în cadrul programului nou de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) al Consiliului guvernatorilor, cu o valoare totală de 750 de miliarde EUR, cu scopul de a relaxa orientarea globală a politicii monetare și a contracara riscurile grave la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor zonei euro pe care le generează pandemia de coronavirus. Aceste achiziții vor continua să fie efectuate într-un mod flexibil în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Consiliul guvernatorilor va efectua achiziții nete de active în cadrul PEPP până când va considera că a fost depășită faza de criză a pandemiei de coronavirus și, în orice caz, până la sfârșitul acestui an;

(4) totodată, achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua, într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, alături de achizițiile efectuate în cadrul pachetului temporar suplimentar în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului. Consiliul guvernatorilor anticipează în continuare derularea achizițiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor sale de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE;

(5) reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP va continua pe o perioadă extinsă după data la care Consiliul guvernatorilor va iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară;

(6) rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală și la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25% și, respectiv, −0,50%. Consiliul guvernatorilor anticipează menținerea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când va observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Consiliul guvernatorilor este pe deplin pregătit să majoreze dimensiunea PEPP și să ajusteze structura acestuia, în măsura necesară și atât timp cât va fi necesar. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Mai multe detalii referitoare la modificările aduse termenilor OTRTL III și la noile PELTRO vor fi publicate, în această după-amiază, în comunicate de presă specifice, începând cu ora 15.30 (ora Europei Centrale).

Președinta BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza acestor decizii în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi, începând cu ora 14.30 (ora Europei Centrale).

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media