Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST
  • 30. april 2020

Sklepi o denarni politiki

Svet ECB je na današnji seji sprejel naslednje sklepe o denarni politiki:

(1) Pogoji za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) so bili še dodatno ublaženi. Tako je Svet ECB sklenil znižati obrestno mero za operacije CUODR III, ki bodo izvedene v obdobju od junija 2020 do junija 2021, na raven 50 bazičnih točk pod povprečno obrestno mero, ki bo v tem obdobju veljala za Eurosistemove operacije glavnega refinanciranja. Poleg tega bo za nasprotne stranke, katerih primerno neto posojanje bo doseglo prag obsega posojanja, obrestna mera v obdobju od junija 2020 do junija 2021 zdaj za 50 bazičnih točk nižja od povprečne obrestne mere, ki bo v tem obdobju veljala za odprto ponudbo mejnega depozita.

(2) Izvedena bo nova serija izrednih neciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refiranciranja ob pandemiji (non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), katerih namen je podpreti likvidnostne razmere v finančnem sistemu euroobmočja in prispevati k nemotenemu delovanju denarnih trgov z vzpostavitvijo učinkovitega likvidnostnega varovala. V tem okviru bo izvedenih sedem dodatnih operacij refinanciranja, ki se bodo začele maja 2020 in bodo v več korakih zapadle med julijem in septembrom 2021 v skladu s trajanjem ukrepov za ublažitev pogojev glede zavarovanja terjatev. Operacije bodo izvedene v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo, obrestna mera pa bo za 25 bazičnih točk nižja od povprečne obrestne mere, ki bo veljala v operacijah glavnega refinanciranja v času trajanja vsake operacije PELTRO.

(3) Od konca marca se izvajajo nakupi v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) v skupnem obsegu 750 milijard EUR, katerih namen je povečati spodbujevalno naravnanost denarne politike Sveta ECB ter ublažiti huda tveganja za transmisijski mehanizem denarne politike in za obete v euroobmočju, ki jih povzroča pandemija koronavirusa. Ti nakupi se bodo fleksibilno izvajali v času, po razredih finančnega premoženja in po jurisdikcijah še naprej ter bodo zajemali vse razrede finančnega premoženja in vse jurisdikcije. Svet ECB bo neto nakupe v okviru programa PEPP izvajal tako dolgo, dokler ne oceni, da je kriza zaradi koronavirusa končana, vsekakor pa vsaj do konca letošnjega leta.

(4) Nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev se bodo nadaljevali na mesečni ravni 20 milijard EUR, poleg tega pa se bodo do konca leta nadaljevali tudi nakupi v okviru začasnega svežnja 120 milijard EUR. Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo mesečni neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, in da se bodo končali, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB.

(5) Ponovno investiranje glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru omenjenega programa, se bo v celoti nadaljevalo še daljše obdobje po datumu, ko bo Svet ECB začel dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

(6) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma –0,50%. Svet ECB pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne približajo ravni, ki je dovolj blizu 2%, vendar pod to mejo, in se takšno približevanje dosledno ne odraža v gibanju osnovne inflacije.

Svet ECB je povsem pripravljen, da poveča velikost programa PEPP in da prilagodi njegovo sestavo, za kolikor bi bilo potrebno in za tako dolgo, kot bi bilo potrebno. Vsekakor je Svet ECB pripravljen, da ustrezno prilagodi vse svoje instrumente in tako v skladu s svojo zavezanostjo simetriji zagotovi, da se inflacija vzdržno giblje proti ciljni ravni.

Nadaljnje podrobnosti o spremembah pogojev za ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) in o novem programu PELTRO bodo objavljene v posebnem sporočilu za javnost danes popoldne ob 15.30 po srednjeevropskem času.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije